Jubel i Narvik

Jubel i Narvik

30. januar 2015
Adm. konsulent

Norut fikk innvilget tre prosjekter fra forskningsrådet på til sammen 40 millioner kroner.

Det er stor optimisme i Narvik om dagen, etter innvilgelse av flere nye prosjekter fra forskningsrådet. Instituttet har vært gjennom et par tunge år med nedbemanning og omstilling, men kan nå snu fokus mot nyansettelser og kontrollert vekst.

Studier av olje i is
Prosjektet "MOSIDEO - Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations" omhandler studier av olje i is. Prosjektet er et såkalt forskerprosjekt, dvs. 100 % finansiert av forskningsrådets PETROMAKS2-program.

Hard konkurranse
Denne type prosjekter er svært ettertraktet, og den nasjonale konkurransen er hard. Det er derfor gledelig at Norut Narvik vinner frem i denne type konkurranse. I løpet av de neste 4 årene får vi dermed mulighet til å utvikle ny og relevant kunnskap sammen med våre partnere i Norut Tromsø, University of Alaska Fairbanks og NTNU.

Fjernovervåkning av arktiske farvann
Samtidig med innvilgelsen av MOSIDEO, har vi også fått en viktig langsiktig kontrakt, som en del av et nytt senter for innovasjonsdrevet forskning. Senteret, som er kalt CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations, er i utgangspunktet et 8-årig prosjekt. Dette ledes av universitetet i Tromsø, og omhandler fjernovervåkning av arktiske farvann.

Flere samarbeidspartnere
Norut Narviks andel i prosjektet om fjernovervåkning har en verdi på ca. 8 mill. kroner, og omhandler også olje olje i is. De nærmeste samarbeidspartnere i prosjektet vil være universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt, MET Norway og oljeselskap. I tillegg gir senteret oss kontakt med, og tilgang til en rekke nasjonale og internasjonale partnere. 

Resultat av mange års forskning
Forskningen som skal utføres i disse to nye prosjektene kommer som et resultat av møysommelig forskning og kunnskapsoppbygging utført over mange år i prosjektet ColdTech, som er forskningsrådets Nordsatsing. Gledelig nok har også ColdTech fått innvilget en forlengelse, som strekker seg over de neste 3 årene.

Oppgradering av eksisterende betongdammer
Et annet viktig strategisk område for Norut er knyttet til forvaltning og oppgradering av eksisterende betongdammer. Også her har vi, i sterk konkurranse vunnet en ettertraktet forskningsrådskontrakt, som gir oss ca. 15-20 millioner kroner de neste 4 årene. Av disse bidrar forskningsrådet med 80 %. I prosjektet skal det utvikles bedre beregningsmetoder, som forhåpentligvis vil redusere behovet for å gjennomføre dyre forsterkninger av eksisterende betongdammer.

Besparelser for kraftbransjen
Prosjektet vedrørende betongdammer vil forhåpentligvis gi besparelser for kraftbransjen. Det samarbeides bl.a. med Statkraft, Nordkraft, NVE, NTNU og internasjonale partnere i Portugal og Canada.

Optimisme for fremtiden
Tildelingene fra forskningsrådet gir Norut Narvik langsiktig stabilitet, og mulighet til kontrollert vekst de nærmeste årene. Direktør Bård Arntsen er stolt av de ansatte, og glad for at årelang kompetanseoppbygging nå gir resultater og grunnlag for fremtidig optimisme.

Les også artikkel i avisen Fremover "Sikret avtaler for 40 mill".