Jubler for nytt næringsrettet forskningssenter

Jubler for nytt næringsrettet forskningssenter

24. november 2014
Kommunikasjonssjef

- Utgangen av forrige uke var helt fantastisk for Noruts fremtid, sier konsernsjef Ivan C. Burkow.

Fredag ble det jubel både til lunsj og middag hos Norut. Ikke nok med at budsjettforliket mellom Venstre, Krf og Regjeringen klokka 12 sikret fortsatt norsk deltakelse i Copernicus-programmet. Klokka 17 ble det kjent at Norut i nært samarbeid med UiT Norges arktiske universitet har fått status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

For Norut-miljøene i Tromsø og Narvik innebærer dette om lag 50 millioner kroner over en periode på seks år.

-          Dette er en anerkjennelse av Noruts dyktige fagfolk, og det gir grunnlag for å utvikle morgendagens løsninger spesielt rettet mot nordområdene, forteller en glad konsernsjef Ivan C. Burkow.

Det nye senteret har fått navnet Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations. Senteret ledes av professor ved Institutt for fysikk og teknologi Torbjørn Eltoft ved UiT, som også er professor II ved Norut.

Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for overvåking av maritime forhold og varsling av blant annet vær, utslipp, sjøtilstand og isforhold i arktiske farvann. Dette er faktorer som er helt nødvendige for at petroleums-, shipping og fiskerinæringen skal kunne gjennomføre sikre og bærekraftige operasjoner i de nordlige havområdene.

Norut skal lede viktige deler av senterets arbeid innenfor følgende to områder: ubemannede fly og satellittoseanografi (havovervåkning). Fagfeltene vil bli bygget opp blant annet gjennom flere nye stipendiatstillinger.

Bredt samarbeid

Vertsinstitusjonen UiT Norges arktiske universitet samarbeider med forskningspartnerne Norut, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, NTNU og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Det er også etablert kontakt med forskere fra flere internasjonale forskningsinstitusjoner.

Bedriftspartnere er Kongsberg Satellite Services AS, Kongsberg Spacetec AS, Globesar AS, Aranica AS, Maritime Robotics, Statoil, Shell Technology Norway AS, ENI Norge, Aker Solutions ASA og Multiconsult. Dette er både store forskningsaktive bedrifter og små, nylig etablerte bedrifter som har sitt utspring i forskningsmiljøene i Tromsø.

Les mer

Glede over Copernicus-ja

Historisk høye bevilgninger til næringsrettede forskningssentre

Nytt SFI til UiT