Kaldt klima: Forskning møter industri

Kaldt klima: Forskning møter industri

23. mars 2011

Under Vinterfestuka i Narvik 30.-31. mars møtes kaldt klima–forskere og industriledere for å finne gode løsninger sammen.

Norut, Høgskolen og Forskningsparken i Narvik er vertskap når 65 deltakere fra industri og forskning møtes til konferanse under Vinterfestuka. Fra mange ulike ståsted har de en felles interesse: Industriutvikling i kaldt klima.

Deltakerne, som i hovedsak er partnere i ColdTech-prosjektet, kommer fra Høgskoler, forskningsinstitutt, energisektoren, petroindustrien, maritim næring og bygg- og anlegg/entreprenørvirksomhet.

ColdTech

Konferansen har sin rot i forskningsløftet Sustainable Cold Climate Technology (ColdTech) som ledes fra Norut Narvik.

Målet med prosjektet er å utvikle ny og forbedret infrastruktur i kaldt klima. Forskerne ser på hvordan teknologien skal møte utfordringene fra naturen i nord: is, vind, snø, temperatur, fuktighet, atmosfæreising og mørke.

En forutsetning for å vite hvor skoen trykker er nært samarbeid med industrien. Kunnskap om operasjoner i kaldt klima står sentralt i prosjektet, og konferansen går også inn på hvordan man tar i bruk teknologi i arktiske områder.

Mer om forskningsløftet ColdTech

Vinterfestuka

Forskningsmiljø i Sverige, Frankrike, Norge, Canada og Japan deltar i prosjektet ColdTech, og representanter fra disse blir med på konferansen under Vinterfestuka.

Det ligger også godt til rette for kulturopplevelser og god stemning for deltakerne på konferansen som arrangeres under det årlige høydepunktet i Narvik de siste 55 år; Vinterfestuka.

Kontaktpersoner

Forskningssjef Peter Wide, Norut NarvikStyreleder Terje Nordvåg