Kaldt klima-teknologi

Kaldt klima-teknologi

22. september 2004

Begrepet "kaldt klima" er den samlede virkning av lave temperaturer, snø, is og vind, eventuelt også fravær av dagslys i den perioden solen står under horisonten.

Kaldt klima-teknologi er teknologi som er spesielt utviklet for å redusere ulemper ved - eller utnytte fordeler av - det kalde klimaet.

Norut Narviks FoU-virksomhet omfatter:

 

  • Prøving av materialer, konstruksjoner og utstyr i kuldelaboratorium ved temperaturer ned til - 40 grader C.
  • Analyser av frostpåkjenninger i materialer.
  • Snø- og islaster på konstruksjoner.
  • Analyse av termiske tøyninger og spenninger i konstruksjoner.
  • Simulering av faseovergang (frysing) i materialer.