Kan spare millioner på én vanndam

Kan spare millioner på én vanndam

4. februar 2016
Kommunikasjonssjef

Nye regler gjør at mange av Norges 6000 damanlegg må utbedres for enorme summer. Kaldt klima-forskerne i Norut Narvik måler istrykk og tester alternativer som kan gi mer presis og rimeligere rehabilitering.

Ismasser og trykk fra isen står for den største slitasjen på norske damanlegg. Et dambrudd med påfølgende oversvømmelse kan føre til enorme ødeleggelser og få katastrofale følger for mennesker og infrastruktur.

Mange av Norges rundt 6000 dammer tilfredsstiller ikke de nye forskriftene som blant annet sier at damanlegg skal tåle et istrykk på 10-15 tonn per meter. En rehabilitering vil koste enorme summer.

Dette er bakgrunnen for at Norut nå jobber med ulike løsninger. Norut måler istrykk, og gjør også forsøk med å lede ismasser bort fra damanleggene, for å lette på trykket.

Gjennom Forskningsløft i nord og prosjektet Cold Tech har Norges forskningsråd finansiert et prosjekt om ismasser og istrykk mot vanndammer. NVE, Statkraft og Nordland fylkeskommune er også viktige samarbeidspartnere i prosjektet.

– Dersom vi finner nye metoder til å beregne islast og dammenes kapasitet, vil samfunnet fort spare milliardbeløp fordi de slipper å oppgradere eksisterende dammer. Nå tester vi også ut en ny metode som leder istrykket vekk fra dammen, sier Christian Petrich, forskningsleder og prosjektleder for kaldt klima-prosjektet i Norut Narvik.      

Les mer hos Norges forskningsråd: 20 millioner å spare på én vanndam