Kartlegger vegetasjon i Antarktis med droner

Kartlegger vegetasjon i Antarktis med droner

10. februar 2016
Kommunikasjonssjef

Norut bruker høysommeren i Antarktis til å få mer kunnskap om vegetasjonen der. Moser, lav og gress kartlegges både fra lufta og bakken.

Vi som aldri har vært i Antarktis har gjerne et bilde av et vinterlig isøde, året rundt. Men på denne tiden av året er det sommer i Antarktis, og store områder med barmark. Da titter både mose, lav, gress og urt fram.

Tre ansatte fra Noruts gruppe for Jordobservasjon har tatt den lange turen fra Tromsø til King George Island i Antarktis for å kartlegge hvilken innflytelse klimaendringer har på vegetasjonen i området.

Nærmere bestemt består vegetasjonen i området av 65 moser, 250 lavarter, én gresstype og én urt. Disse må kartlegges når det er sommer, rettere sagt isfritt på bakken.

Seniorforsker Stein Rune Karlsen leder vegetasjonskartlegginga, som er del av et større prosjekt kalt MONICA, knyttet til Polsk-Norsk forskningssamarbeid.

Forskerteamet forlot Norge midt i januar og er ventet hjem i månedsskiftet februar/mars. I følge Karlsen er januar er den varmeste måneden i området, med gjennomsnittstemperatur på pluss en grader celsius. På en god sommer er det i gjennomsnitt to plussgrader i januar, for å si det slik.

Ingeniør og dronepilot Andreas Tøllefsen forteller at oppholdet i starten var preget av såpass mye vind at det gikk flere dager mellom det gode flyværet. Teamet har likevel fått samlet inn mye data, og bruker de vindfulle dagene til databehandling og prosessering. Datainnsamlingen skjer både ved bruk av radar og optiske instrumenter om bord i ubemannede fly, og gjennom manuelle feltundersøkelser.

Forskerne bor på den polske forskningsstasjonen Henryk Arctowski på King George Island, og får god forpleining og praktisk hjelp av mannskapet på stasjonen.

For litt over et år siden var en gruppe fra Norut på samme sted for å telle pingviner og kartlegge vegetasjon. Da var bakken i stor grad dekket av snø, derfor blir hoveddelen av vegetasjonskartleggingen gjort nå. Norut sin del av det polsk-norske forskningsprosjektet ledes av seniorforsker Rune Storvold.

Les mer

Oppdrag utført i Antarktis

A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems (Monica)