Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge

Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge

26. september 2003

Rapporten viser at bevisstheten på å ha et matvarelager hjemme i tilfelle en krisesituasjon er svært lav. Det er få som planlegger sine innkjøp med tanke på å ha et lager i huset. På tross av dette har store deler av befolkningen en relativt stor beholdning av holdbare matvarer i sine hjem. Det gjør at de kan klare seg lenge ved en eventuell krisesituasjon uten å være avhengig av nye forsyninger fra butikk eller kriselagre.

Rapporten viser derimot at matvarelageret i hjemmet ikke er bygget opp med tanke på en krisesituasjon.

Et annet viktig moment som svekker det generelle gode inntrykket av husstandenes matvaresikkerhet, er at en stor andel av matvarebeholdningen er kjøle- og frysevarer som er avhengig av strøm, og dermed kan gå tapt om krisesituasjonen innebærer strømbrudd.

Kartleggingen er gjort på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet, og er en oppfølging av Risiko- og sårbarhetsanalysen av dagligvareforsyningen til Nord-Norge. Kartleggingsprosjektets resultat skal danne bakgrunn for utarbeidelse av en infostrategi i landsdelen. [ Sammendrag] [ Hele rapporten]