Norut selger sin eierandel i Norinnova Technology Transfer

Norut selger sin eierandel i Norinnova Technology Transfer

15. oktober 2018
Kommunikasjonssjef

Norut selger sin eierandel i Norinnova Technology Transfer til SIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune.

Med dette salget legges forholdene til rette i Norut for en fusjon med NORCE, det nye store, nasjonale forskningsinstituttet som ble etablert 1. oktober i år. 

- Vi mener en slik fusjon er nødvendig for å videreutvikle kompetansen i Norut, og styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft innen anvendt forskning, sier styreleder Morten Hald i Norut.

Pressemelding fra UiT, SIVA, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune 15. oktober 2018: 

SIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune kjøper Norut sine aksjer i kommersialiseringsselskapet Norinnova Technology Transfer AS.

Etter kjøpet vil Siva og UiT ha en eierpost i Norinnova på 33,4 % hver, mens Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune eier 4,5 % hver. 

Norinnova er et strategisk viktig virkemiddel for å fremme innovasjon og utvikling i Nord-Norge. Selskapet forvalter flere næringsrettede virkemidler på vegne av det offentlige virkemiddelapparatet, innrettet mot nytt og eksisterende næringsliv.  

Med økt fokus fra nasjonale og internasjonale premissgivere for anvendt forskning, innovasjon og næringsutvikling, vil Norinnova ha en viktig rolle og stor betydning for innovasjon og utvikling av næringslivet i nord.

- Oppkjøpet gjøres for å sikre en helhetlig nordnorsk verdikjede for kommersialisering av ideer fra forskning, og er et ledd i partenes felles satsing på innovasjon og næringsutvikling, sier rektor Anne Husebekk.