Klart for dronetokt til Vestisen

Klart for dronetokt til Vestisen

19. mars 2015
Kommunikasjonssjef

Ei gruppe med til sammen seks forskere og droneoperatører er på veg til Vesterisen for å finne ut om det er mulig å telle sel med ubemannede fly.

Gruppa består av eksperter fra Havforskningsinstituttet, Pinro (havforskningsinstituttet i Murmansk) og Norut. Fram til nå har Havforskningsinstituttet brukt vanlige fly til å fotografere langs fastlagte kurslinjer over selens kasteområder (områdene der ungene fødes). 

Tellingene danner grunnlag for bestandsanslag for klappmyss og grønlandssel. Det blir billigere å benytte droner til seltellinger, derfor gjennomføres seltellingsforsøket i år med droner.

Toktet med ekspedisjonsfartøyet Kvitbjørn forlot Tromsø 17. mars og vil være i Vestisen ut måneden.

Les mer og se video fra toktstart på Havforskningsinstuttets nettsider:

Klappet og klart for dronetokt