KOLS, trim og teknologi

KOLS, trim og teknologi

22. november 2010

Kols-pasienter tilbys en friskere hverdag ved hjelp av ny teknologi gjennom forskningsprosjektet IS-ACTIVE.

Norut Tromsø og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST/Universitetssykehuset i Nord-Norge) har i flere år samarbeidet om IKT-baserte løsninger for pasienter med KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom).

Fysisk aktivitet og trim er sentralt i KOLS-rehabilitering, og forskningsprosjektet IS-ACTIVE fokuserer på teknologi som motiverer til økt fysisk aktivitet og trim i dagliglivet.

Les mer om IS-ACTIVE i forbindelse med Verdens KOLS-dag 2010.