Konferanse om fornybar energi i nord

Konferanse om fornybar energi i nord

21. juni 2011

Nordkalottkonferansen "NoE - Midnight Sun Conference" gikk av stabelen i Narvik 15.-16. juni i strålende midnattsol.

Arrangementet fant sted på Høgskolen i Narvik og ble arrangert av Norut Narvik, Bedriftskompetanse og Høgskolen i Narvik.

Dagsaktuelle temaer

Nesten hundre deltagere fra inn- og utland fikk høre en rekke spennende presentasjoner av temaer innenfor fornybar energisektoren, herunder solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi og energieffektivisering.

Målgruppen for konferansen var små- og mellomstore bedrifter i Nordkalottregionen, men også større aktører, som for eksempel Statkraft, LKAB og Statnett. Forskningsinstitusjoner og universitets- og høgskolemiljøer var også representert. Første konferansedag ble avsluttet med båttur og havørnsafari på Ofotfjorden i midnattsol.

Nye forsknings- og utviklingsprosjekter

Andre dag av arrangementet ble organisert som en workshop med ulike arbeidsgrupper. Formålet var å diskutere relevante og tematiske utfordringer for å initiere nye forsknings- og utviklingsprosjekter. Flere prosjektideer ble unnfanget under dagen.

EU-prosjekt

Konferansen er en av delaktivitetene i det pågående EU-Interregprosjektet "Network of Expertise (NoE) - Energy in Cold Climate". NoE-prosjektet er et to-årig prosjekt som er finansiert av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Nordkalottrådet, EU - Interreg, Norrbottens läns landsting og Länsstyrelsen i Norrbotten.

Solenergi (PV) sentralt

Dette er den tredje fornybar energikonferansen i rekken. Tidligere arrangørsteder har vært Gällivare (Sverige) og Oulu (Finland). Ettersom årets koferanse fant sted i Narvik var det naturlig at solenergi (PV) fikk en sentral posisjon. Hensikten med arrangementet var å stimulere til økt samarbeid mellom landene på Nordkalotten innenfor de ulike fornybare energisektorene. Konferansen var en glimrende møteplass for bygging av nettverk, og en arena hvor bedirfter på Nordkalotten kan møte FoU-miljøer med tanke på samarbeid og nye prosjekter.

Øvrige partnere

I tillegg til Norut Narvik, Bedriftskompetanse og Høgskolen i Narvik er de øvrige partnerne i prosjektet Centek, Bothnian Arc, Yliveska Subregion, Luleå Tekniske Universitet (LTU), Kemi-Torniolaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Rovaniemi University of Applied Science og Oulu Innovation.

Kontaktperson: Seniorforsker Rune Nilsen