Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

15. november 2010
Kommunikasjonssjef

Høstens konjunkturbarometer ble sluppet 15. november. Mer om status i nord og utsikter framover kan du lese her. Norut er faglig ansvarlig for konjunkturbarometeret.

Nord-Norge har holdt en lav arbeidsledighet gjennom finanskrisen. Tross internasjonal usikkerhet, viser konjunkturbarometerets forventningsundersøkelser stigende optimisme i nordnorske husholdninger og bedrifter. Økt tro på landsdelens økonomi framover signaliserer vekst i det private forbruket.

Arbeidsplasser

Landsdelens økonomiske utvikling preges av flere store satsinger som kan gi nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Høstens konjunkturbarometer ser blant annet nærmere på utviklingen innen oljevirksomhet, oljeserviceindustri, bergverksindustri og bruken av nordnorsk gass.

Etterspørselen etter kompetent arbeidkraft er fremdeles stor og forventes å øke framover.

Konjunkturbarometeret er et samarbeid mellom Sparebank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Norut, Nordlandsforskning og Nofima.

Norut ved forsker Mikko Moilanen er faglig ansvarlig for arbeidet, i samarbeid med Heidi Rapp Nilsen og Geir Bye ved Norut Tromsø og Stig Karlstad og Ivar Lie ved Norut Alta – Áltá.

Her finner du Konjunkturbarometer for Nord-Norge høsten 2010 og Arena: Den nye nordlendingen