Lettere i lufta

Lettere i lufta

25. januar 2008

Fly frakter mye utstyr, og det er om å gjøre å bruke materiale som ikke er for tungt. Norut Narvik har fått i oppdrag å lage lettere søyler til bruk i spesialradarfly.

Radaren i fly holdes oppe av metallsøyler. I takt med at størrelsen på radarene øker, trenger man også større søyler. Søylene er laget av metall og er dermed svært tunge.

Flyradarprodusenten Saab Microwave Systems etterlyser derfor et lettere materiale til søylene, slik at de kan bruke enda større radarer i flyene. Nå skal Norut Narvik finne et egnet materiale.

Fiber får ned vekten

- Målsettingen er å redusere vekten på disse søylene med 30 %, sier forskningsleder Ulf Skytte av Sätra.

Han regner med å bruke en sammenblanding av flere fibermaterialer, sannsynligvis en kombinasjon av glassfiber og karbon. Slike typer komposittmaterialer er betydelig lettere enn metall uten at det går ut over andre viktige egenskaper ved materialet.

Avanserte beregninger

Akkurat hvilken sammensetning som vil være gunstig å bruke til dette formålet, skal undersøkes i prosjektet. Forskerne bruker avanserte matematiske beregningsmodeller som gjør det lettere å forutsi hvordan materialene vil oppføre seg.

I tillegg skal man ta i bruk såkalt "homogeniseringsteori", som er en måte å sammenligne vidt forskjellige materialer som om de hadde de samme egenskapene. Dette letter arbeidet med å beregne hvilken struktur og sammensetning man bør bruke i materialet. Prosjektet vil også gi nyttig kunnskap om hvordan denne teorien kan brukes til slike formål.

Forprosjektet er finansiert av Saab Microwave Systems.

Les også artikkel i avisen "Fremover" den 23.01.08 her .

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt forskningsleder Ulf Skytte af Sätra på telefon 76 96 53 71.