Lovlig fildeling for flere

Lovlig fildeling for flere

6. oktober 2008

Hva har elektronika-folket, kreative unge gründere og IKT-forskere felles?

Høstens høydepunkt for elektronika-folket nærmer seg. Insomniafestivalen i Tromsø 9-11. oktober er stedet for teknokultur og framtidsmusikk. I år er Norut Tromsø og Norinnova med under Insomnia. De etablerte innen forskning og kommersialisering har nemlig en felles interesse med de unge og søvnløse: Fildeling.

Ikke for å oppfordre til lovbrudd og ulovlig bruk av åndsverk av ulikt slag, men for aktiv utnyttelse av informasjonsteknologi i lovlig spredning av multimedia på nettet.

Unge og kreative

Mange drømmer om en egen bedrift i et kreativt yrke, for eksempel musiker, designer eller filmskaper. Men virkemiddelapparat, næringshager og inkubatorer er mest rettet inn mot nye etablerere innen tradisjonell næringsvirksomhet som produksjon eller handel, sjøl om det i det siste har vært et økende fokus på kultur som næringsliv.

Unge mennesker som skaper digitale produkter med potensial for global distribusjon over nett har behov for avansert samarbeidsteknologi, hvor distribusjonen må fungere, uavhengig av sted. I tillegg må de forholde seg til forretningsmodeller og rettighetsproblematikk på internett.

Det er her prosjektet NoCry - Northern Creative Youth - kommer inn. Målet for prosjektet er å skape en virtuell inkubator for unge og kreative gründere, på tvers av landegrensene på Nordkalotten.

En inkubator er en starthjelp til å etablere en bedrift. Inkubatoren tilbyr rådgivning, nettverk og et felles rom til nye kunnskapsdrevne bedrifter som har potensiale til å vokse.

Wiki for tunge filer

Norut Tromsø deltar i et internasjonalt nettverk som skal utvikle det virtuelle møtestedet. Noruts utfordring er å utvikle teknologien som skal ligge i bunn for samarbeidet på nettet.

- Vi ser for oss en wiki for multimedia, forteller forsker Gunn Evertsen ved Norut.

Wiki-teknologien er best kjent fra Wikipedia, det frie leksikonet på nett. I dag brukes wiki i hovedsak til å dele tekst.

- Norut håper å utvikle en eksperimentell wiki som takler tunge filer, for eksempel film og musikk, slik at deltakerne kan samarbeide om og distribuere multimedia, sier Evertsen.

Inkubator

Norut-forskerne skal utvikle verktøy for fildeling for tunge produksjoner som video, musikk og bilder. Norut har også ansvar for en informasjonstjeneste for mulitimediaproduksjoner.

I tillegg til å inneholde egnede IKT-verktøy, skal den virtuelle inkubatoren også inneholde nyttig informasjon, gode råd og "best practice" for kreative næringer. Deltakerne vil få tilgang til et nettverk fra hele den nordlige periferien (se faktaboks).

Digitale rettigheter - seminar

Hva kan du bruke? Hvordan kan du beskytte dine egne verk på nettet? Har forskere, musikere og unge medieskapere felles utfordringer?

- Innen IKT har vi lenge hatt fordelen av å kunne benytte andres verk i våre jobber. Fri programvare gir oss mulighet til å fokusere fremover, uten å måtte finne opp hjulet hver gang. At andre også kan benytte seg av løsningene er bare en fordel, det tar betydelige ressurser å vedlikeholde programvare også, forteller seniorforsker Njål Borch ved Norut Tromsø.

Han er en av innlederne på seminaret "Teknologi, kreativitet og intellektuelle rettigheter" under Insomniafestivalen.

Borch har doktorgrad i sosiale nettverk, og jobber til daglig med open source, mediedistribusjon, lisensiering og rettigheter. På seminaret innleder han om temaet "Digital distribusjon i framtida - fri eller kontrollert". Deltakere fra hele NoCry nettverket deltar også.

- Rettighetsproblematikk og lovverket rundt dette er ei felles utfordring, sier Borch. Det er en ny og åpen verden vi lever i, og vi må derfor også tenke annerledes enn de gjorde i «gamle dager».

Seminaret om immaterielle rettigheter blir på Tvibit i Tromsø 10. oktober kl 10. Seminaret er åpent for alle.

Fakta NoCry internasjonalt konsortium Koordinator og prosjektansvarlig er Kemi-Tornio University. I alt 14 partnere fra Northern Periphery deltar i prosjektet: Finland: Rovaniemi University Sverige: Luleå University, Acusticum i Piteå, MediaEnter og PowerHouse i Kramfors, BoomTown i Borlänge Skotland: Moray College Færøyene: SamVit og Klippfisk Nord-Irland: The Nervecentre Norut Tromsø er norsk prosjektleder og ansvarlig for teknologiutvikling. Norinnova representerer kompetanse innenfor inkubatorvirksomhet. Tvibit vil bringe unge kreative gründere inn i prosjektet gjennom kulturinkubatoren Yoghurt. Arctic Creative Cluster i Harstad har kompetanse i oppstart av kreativ virksomhet. Penger fra EU og RDA II Finansiering av den norske delen av prosjektet: EU-programmet Northern Periphery Program 50 % RDA II 45 % (Næringsrettede midler til regional utvikling) Egenfinansiering fra partnerne 5 % Prosjektet startet i januar 2008 og avsluttes i juni 2010.

Vil du vite mer om prosjektet?

Kontaktperson: Forsker Gunn Evertsen, Norut Tromsø