Måler sot i Arktis

Måler sot i Arktis

23. april 2015
Kommunikasjonssjef

Det er full aktivitet i den nye hangaren for ubemannede fly i Ny-Ålesund. Et internasjonalt forskerteam bruker droner til sotmålinger.

Forskere fra USA, Tyskland og Italia, og fra Norut, måler lysabsorbsjon og lysspredning knyttet til sotpartikler på snø og is. Målet er å forstå hvordan sot (black carbon) påvirker klimaendringer.

Operasjonen på Svalbard har pågått store deler av april. Les mer om aktiviteten her:

Scientists Using Drones to Measure Black Carbon in the Climate-Sensitive Arctic Environment

Aktiviteten i Ny-Ålesund de siste ukene bygger videre på en lignende forskningskampanje som ble gjennomført i 2011: 

Småfly på sotjakt