Målfrid Baik blir Norut-direktør i Alta

Målfrid Baik blir Norut-direktør i Alta

17. mars 2014

Målfrid Baik (44) er ansatt som administrerende direktør ved Norut Alta.

- Jeg ser frem til å ta del i et av de viktigste kunnskapsmiljøene i Finnmark og Nord-Norge. Jeg ser store muligheter når det gjelder å utvikle Norut Alta videre. Norut Alta er en robust organisasjon, med en dedikert stab som leverer forskning av høy kvalitet og som utgjør en viktig regional kompetanse, sier Baik.

Baik har vært næringssjef i Finnmark Fylkeskommune siden 2008.  Fra 2006 til 2008 var hun seniorrådgiver hos Finnut Consult AS. Hun har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.

- Jeg er svært tilfreds med at Baik har takket ja til jobben, og ønsker henne velkommen på forskningslaget i nord. Hun har en kompetanse som blir viktig for Norut. Hun har inngående kjennskap til næringsliv og offentlig sektor, særlig i Finnmark, men også Nord-Norge for øvrig, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Norut Alta er et datterselskap i det nordnorske forskningskonsernet Norut, som har 130 ansatte. Konsernet driver anvendt forskning innenfor teknologi og samfunn, og har i tillegg sitt eget innovasjonsselskap, Norinnova. 

-Det er en styrke at Norut Alta er en del av dette fellesskapet. Jeg ser det som en viktig oppgave å bidra til å arbeide for en sterk nordnorsk struktur for anvendt og næringsrettet forskning, sier Målfrid Baik.

-Målfrid Baik har stor kunnskap og stort nettverk fra både regionalpolitikk og bransjer som er viktige for utviklingen i nord. Jeg er veldig glad for at hun har takket ja til å lede Norut Alta, dette blir veldig bra for utviklingen av anvendt forskning både i Finnmark og Nord-Norge, sier styreleder Sveinung Eikeland i Norut Alta.

Kontaktpersoner:
Sveinung Eikeland (970 94 032) 
Målfrid Baik (992 59 458)