Maritim arktisk klynge

Maritim arktisk klynge

14. oktober 2010

Det går mot etablering av en maritim næringsklynge i nord. 15. september var 60 deltakere fra maritim industri samlet i Narvik.

Norut Narvik har sammen med Maritimt Forum Nord og Handelshøgskolen i Bodø tatt initiativet til å samle representanter for den maritime industrien nordpå. 15. september gikk startskuddet i Narvik.

Målet er å danne en ny, sterk næringsklynge. Formålet med klyngen er i første omgang å kartlegge utviklingsambisjoner, utviklingsretninger og ressurser hos de sentrale maritime aktørene. Neste skritt blir å etablere en samarbeidsarena.

4500 ansatte

Den maritime næringen er nummer to i verdiskaping i Norge, nest etter olje- og gassektoren. Utfordringen i nord er at den maritime næringen er svært fragmentert, og består av mange små aktører.

De bedriftene som har meldt sin interesse for Maritim arktisk klynge sysselsetter til sammen 4500 arbeidstakere i de fire nordligste fylkene. Blant selskapene er rederier, oljeselskap, leverandører, verkstedindustri og organisasjoner.

Kaldt klima

- Det er mulig å øke verdiskapingen betydelig i den maritime næringen i landsdelen, tror adm dir Terje Nordvåg i Norut Narvik.

- Felles for oss i nord er det arktiske klimaet. Infrastruktur og drift av maritime operasjoner i arktiske strøk gir spesielle utfordringer knyttet til design, utbygging, drift og logistikk.

- Norut Narviks bidrag til klyngen er særlig vår kompetanse innen kaldt klima-teknologi, knyttet til konstruksjoner, materialer, ismekanikk og utvikling av ny, etterspurt teknologi, sier Terje Nordvåg.

Særegne utfordringer i nord

I nord har man særegne utfordringer som krever ny teknologi og kompetanse, sa viseadministrerende direktør Østen Mortvedt i Troms Offshore til Avisa Nordland 13. august i år.

En maritim klynge i nord kan lykkes på områder innenfor konstruksjon og design eller utnyttelse av teknologi i moderne offshore og skipsdrift, ifølge Mortvedt. Også han trakk fram mulighetene som ligger i forskning og utvikling innenfor operasjoner i kaldt klima.

Kontaktperson

Adm direktør Terje Nordvåg, Norut Narvik

Les også

Maritim næring stor i nord