Maritim næring stor i nord

Maritim næring stor i nord

9. juni 2009

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse fra Norut Narvik.

Undersøkelsen tallfester næringens verdi i Nord-Norge. I denne landsdelen har maritim næring over ni tusen ansatte og står for sju prosent av verdiskapingen.

I Nord-Norge finnes det mer enn 1200 små og store maritime bedrifter. Til sammen omsatte disse for over 13 milliarder kroner i 2007.

Rederiene er ikke overraskende den største bedriftsgruppen, med Hurtigruten som den aller største enkeltbedriften. Rederiene i nord sysselsatte til sammen 3 400 ansatte.

Finanskrise

Rapporten ble ferdigstilt 22. mai. Til tross for at enkeltbedrifter rammes hardt av finanskrisen, uttrykker næringen som helhet et optimistisk syn på den nærmeste fremtiden.

Antall ansatte er stabilt. 15 % av bedriftene økte bemanningen i løpet av 2008, mens bare 6 % reduserte bemanningen.

Signaler fra næringen tyder på at omsetningen økte i 2008, og at økningen fortsetter inn i 2009.

Potensiale for vekst

Undersøkelsen peker på at maritim næring som klynge står relativt svakt i nord. Næringen har ikke oppnådd de selvforsterkende mekanismene som følger med en sterk klynge.

I nord har næringen hatt en relativt svak vekst på 20 % de senere årene, sett i forhold til at veksten på landsbasis har vært 90 %.

Rapporten konkluderer med flere mulige vekstområder. Med økende aktivitet innenfor olje og gass i Nordområdene, vil det blant annet være et klart potensiale for maritime operasjoner knyttet til petroleumsvirksomhet.

En av de store utfordringene for maritim næring i nord i årene som kommer blir tilgang til kunnskap og kompetanse.

Rapporten er utarbeidet av Norut Narvik og Menon Business Economics på oppdrag fra Maritimt Forum Nord. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Innovasjon Norge og Norges Rederiforbund har bidratt med finansiering av undersøkelsen.

Hele rapporten kan du laste ned her: Maritim verdiskaping i nord

Kontaktperson: Dagfinn Johnsen, Norut Narvik