Maritim overvåkning: Følger skipstrafikken fra drone

Maritim overvåkning: Følger skipstrafikken fra drone

9. oktober 2018
Kommunikasjonssjef

Hvis en pensjonist utenfor Harstad setter ut småbåten for å dra seg koking denne uka, risikerer han at belgiske myndigheter på et kontrollrom i Brussel vet om det blir ferskfisk til middag, før kona får vite det.

I hvert fall i teorien. For 11. oktober demonstrerer Norut droner med helt ny maritim overvåkningsteknologi om bord. Dronene sender video fra Andfjorden direkte til miljømyndigheter i Belgia via satellitt.

Bedre sikkerhet til sjøs

Formålet med øvelsen er ikke å få vite om det blir fersk torsk eller fiskekaker fra fryseren på middagsbordet, men å forbedre sikkerheten til sjøs. Droneøvelsen skal vise hvordan droner med ny norskutviklet teknologi om bord, kan brukes til for eksempel å overvåke aktivitet til sjøs eller kartlegge oljesøl fra skip.

Ifølge prosjektleder Agnar Sivertsen ved Norut tas både satellitteknologi og nyutviklet norsk teknologi på kommunikasjon, navigasjon og styring i bruk.

- På flygningene denne uka tar vi opp video og bilder som sendes fra dronen via satellitt til vår samarbeidspartner Vito i Belgia. Der behandles dataene på en kraftig datamaskin. I løpet av ét minutt blir videoen forvandlet til søkbare bilder på et geokodet kartlag, som for eksempel viser utbredelsen av et oljeflak på en dataskjerm nesten hvor som helst i verden.

- At denne automatiserte prosessen skjer i sanntid, gjør at de som følger operasjonen fra et kontrollrom i Mellom-Europa, kommer til å gi oss beskjed underveis om hva de ønsker å se nærmere på. Så fjernstyrer vi dronen dit, forteller Sivertsen.

Deler data uten nettdekning

Alle data deles over egen satellittlink. Dette gjør at systemet kan operere i områder uten internettdekning.

Informasjonen som dronen samler inn blir lagret og katalogisert. I ettertid kan forskere og aktuelle myndigheter navigere i videostrømmen og studere detaljer og hendelser som er koblet til tid og sted.

Folkebladet video: Se Norut øve på demonstrasjonen av maritim overvåkning med droner.

En rekke norske fagmiljø står bak den teknologien som Norut skal demonstrere denne uka. For kort tid siden var båndbredde en flaskehals for å kunne dele data direkte fra droner som flyr i luftrom uten nettdekning.  

- Takket være bredbåndsteknologi utviklet av Radionor i Trondheim, kan vi i dag hente data ned fra dronen med en kapasitet på inntil 15 megabyte per sekund. Det tilsvarer at vi kan streame flere HD videostrømmer samtidig, sier Rune Storvold, forskningssjef ved Noruts avdeling for droner.

Flyttet øvelse fra Belgia til Troms

Norut har ansvaret for dronedemonstrasjonen på oppdrag fra det Europeiske Romfartsbyrået ESA. Opprinnelig skulle testflygingen foregå utenfor kysten av Belgia, men ble flyttet til Troms da Norut overtok ansvaret for denne delen av prosjektet. Både kompetansen i Norut-miljøet, og de egnede testfasilitetene og tilgang til luftrom lå til grunn for valget.

Selve flygingen av dronen Cryowing Explorer foregår fra Elvenes flyplass i Salangen. Flyoperasjonene er et pionerarbeid med tanke på sikker integrasjon av droner i luftrom. Både forsvarets National Air Operations Centre (NAOC), Luftfartstilsynet, Avinor flysikring ved Bardufoss Lufthavn og NOTAM på Gardermoen er involvert for at flyoperasjonene skal kunne gjennomføres.

Cryowing Explorer, som har et vingespenn på 5,2 meter, skal ut på en tre timers flytur over Andfjorden før den vender tilbake til Elvenes. Dersom været eller andre forhold ikke tillater flyging 11. oktober, blir operasjonen flyttet i tid.

Droner overvåker flom

Samme uke gjennomføres det også en demonstrasjon for å vise hvordan droner kan brukes til flomovervåkning. Demonstrasjonen foregår rundt Øvrevatnet i Salangen 9. oktober, og målet er å vise hvordan man raskt kan måle og kartlegge omfanget av en flom ved hjelp av video og bilder fra droner. Også data fra denne demonstrasjonen blir delt i sanntid til Belgia.

- Vil man kunne se dronen fra bakken hvis man tilfeldigvis er i det området hvor den flyr?

- Det er mulig, siden dronen flyr i om lag 300 meters høyde. Du kan kanskje også høre den. Dronen høres ut som ei motorsag, sier flyoperativ leder ved Norut, Nils Håheim-Saers.

- Og dronene flyr ikke så nært at dere ser om det blir torsk eller sei til middag?

- Nei, det er ingen fare for at noen skal føle seg overvåket. Vi forholder oss til gjeldende sikkerhetsbestemmelser både når det gjelder avstander til mennesker, skip og luftfartøy. Video og bildedata som vi lagrer, blir kun brukt til forskning og utvikling.

- Dersom vi oppdager pensjonisten, skal vi la han få fiske i fred, lover Nils Håheim-Saers.

NRK: Tester "gigadroner" som skal bekjempe globale kriser

VITO remote sensing: Can we use drones in disaster management?