Materialer og konstruksjoner

Materialer og konstruksjoner

3. august 2006

Materialprøving

Materialprøving

Norut Narvik har et laboratorium som kan anvendes til materialprøving, uttesting og verifikasjon av produkter samt forsknings- og utviklingsarbeid. Bruksområdene omfatter prøving av betong, geomaterialer, metaller, is, komposittmaterialer og konstruksjoner.

Belastningsmaskin

I laboratoriet inngår en servohydraulisk belastningsmaskin av type MTS med følgende tekniske data:

 • 1000 kN dynamisk og statisk last
 • 150 mm slaglengde
 • maksimalt 1500 mm høye prøver
 • digital styring ved hjelp av PC

 

Lave temperaturer

Norut Narvik har tilgang til kulderom ved Høgskolen i Narvik. Kuldelaboratoriet består av 3 kulderom med et totalt areal på ca 40 m2 . Kulderommene med datastyrt temperaturregulering gjør det mulig å utføre forsøk ved temperaturer ned til - 20 °C.

Materialer og konstruksjoner

Kraft- eller deformasjonsstyrt prøving med dynamisk eller statisk belastning kan utføres på små og store prøver. Prøving utføres i henhold til kjente standarder (NS-EN, ASTM, NORDTEST, ACI, RILEM), eller i henhold til brukerens spesifikasjoner.

Materialfasthet

Prøving av fasthetsparametre på små prøvelegemer som f.eks. sylindre, terninger eller staver kan utføres i laboratoriet. De mest vanlige forsøkene i denne kategorien er:

 • trykkfasthet
 • strekkfasthet
 • flytegrenser
 • elastisitetsmodul
 • utmatningsforsøk ved dynamisk belastning

 

Konstruksjoner og større komponenter

Foruten ren material prøving kan belastningsmaskinen brukes til testing av forbindelser, komponenter og produkter. En avansert digitalt styringssystem gjør det mulig å gjennomføre alle typer dynamiske og statiske forsøk med kraft- deformasjonsstyring. Kombinasjoner av ulike laster dannes ved å dele programmene inn i sekvenser, og på denne måten kan en hvilken som helst lasthistorie simuleres. Forsøkene kan utføres ved lave temperaturer eller ved temperaturvekslinger.

Maskinen kan tilpasses spesielle ønsker for prøving av utstyr og komponenter. Av tilleggsutstyr har Norut Narvik en bjelkering for bestemmelse av bøyestrekkfasthet og bruddenergi av for eksempel betongbjelker. Andre aktuelle bruksområder er testing av bygningsdeler og maskindeler som konsoller, rammer, ledd, lagre, bolter og innfestninger.

Betong

Tilstandskontroll og bestandighetsprøving

Norut Narvik utfører tilstandkontroll av betongkonstruksjoner, og disponerer avansert utstyr for bruk i felt og i laboratorium.

Prøving i felt:

 • visuell registrering av skader
 • EKP- målinger
 • fuktmålinger
 • bestemmelse av kloridinnhold
 • bestemmelse karbonatiseringsdybde
 • utrekkforsøk ( pull-out test)
 • slaghammertest
 • Wenner - motstandsmåling

 

Bestandighetsprøving i laboratorium:

 • analyse av kloridinnhold
 • analyse av sementinnhold
 • frostprøving
 • permeabilitetstest
 • kapillærsugingstest

 

Elektrokjemiske målinger:

 • null motstandsampermeter
 • galvanostat / potensiostat
 • kloridmigrasjon - NT Build 492
 • CP- Nace Standard TM 0294 - 201