Millioner til forskning på leverkreft

Millioner til forskning på leverkreft

18. desember 2015
Kommunikasjonssjef

En ny type immunbehandling mot leverkreft er så lovende at Norut får nesten 10 millioner kroner til å forske videre.

Immunterapi er en type kreftbehandling der kroppens immunforsvar stimuleres til å drepe kreftcellene. Såkalte onkolytiske peptider er utgangspunktet for en ny type immunbehandling mot kreft. Når disse peptidene, som er en kjede av aminosyrer, sprøytes inn i en svulst, frigjøres signaler som stimulerer immunsystemet. I tillegg aktiveres en stor mengde av pasientens egne antigener, noe som igjen fører til økt kamp mot kreftsvulsten.

Utgangspunkt i doktorgrad

Norut-forsker Johannes Eksteen skal de neste tre årene lede et stort forskningsprosjekt som har fått navnet "Verifying a New Generation of Oncolytic Peptides as Cancer Immunotherapeutic Agents for Deep-Seated Tumors.»

Prosjektet bygger videre på arbeidet Eksteen gjorde i sin doktorgrad, hvor han identifiserte en ny generasjon peptider til immunterapi.  

Prosjektets mål er å få bekreftet at denne nye gruppen peptider virker mot leverkreft, både alene og i kombinasjon med eksisterende immunterapeutiske midler, og uten at det har uønskede effekter på blodtrykket.

Resultatet kan i beste fall bli en ny behandling for leverkreft, som er en krefttype som er vanskelig å behandle og som har høy dødelighet.

Samarbeider med kreftforskere

Norut samarbeider med to forskningsgrupper ved Oslo Universitetssykehus. Gruppene ledes av Pål-Dag Line og Gunhild Mælandsmo. Forskningsinstituttet Inserm i Frankrike, med forskningsgruppen til professor Guido Kroemer, er en annen viktig deltaker.

Lytix Biopharma har lang erfaring med forskning på bruk av peptider i immunterapi, og deltar også i det aktuelle prosjektet.

Norinnova Technology Transfer, som arbeider med kommersialisering av forskningsbasert innovasjon, beskriver prosjektet som et av de mest spennende de er involvert i. Norinnova ivaretar oppfølgingen av den forretningsmessige aktiviteten knyttet til forskningsprosjektet.  

Det er Norges forskningsråd og Kreftforeningen som har bevilget 9,461 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet som ledes av Noruts avdeling for bioteknologi, er et av syv prosjekter som tar for seg nye metoder for diagnostikk og behandling av kreft. Prosjektene mottar til sammen 56 millioner de neste tre årene.

Norges forskningsråd: Nye metoder for diagnostikk og behandling av kreft

Kreftforeningen: Lovende kreftforskning raskere ut til pasientene