Millioner til kaldt klima

Millioner til kaldt klima

28. august 2008

Et senter for kaldt klima-forskning i Narvik er nærmere realisering. 5,4 millioner kroner skal brukes de neste to årene.

Fagmiljøet for kaldt klima-forskning ved Norut Narvik jubler. Sammen med Høgskolen i Narvik skal de bruke 5,4 millioner kroner de neste to årene til å bygge opp infrastruktur til kaldt klima-forskning.

I tillegg til egen forskning ved senteret, kan Norut og Høgskolen bistå bedrifter som trenger forskning til produktutvikling.

Midlene er bevilget gjennom Nordlands del av VRI-programmet. VRI står for virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon.

Trenger flere fagfolk

Forskningsleder Hugo Remlo i Norut Narvik er svært fornøyd. - Dette gir oss mulighet til å bygge opp et senter for kaldt klima sammen med Høgskolen. Vi har kompetanse, vi får infrastrukturen på plass, nå trenger vi flere gode hoder.

Remlo skulle gjerne ansatt flere forskere i forbindelse med storsatsingen. Dette er den største utfordringen han ser akkurat nå. Norut Narvik har utlyst flere forskerstillinger med søknadsfrist 31. august. Utlysningen er ikke blitt mindre aktuell etter VRI-bevilgningen.

Har du fagkompetanse og interesse for kaldt klima, så er Narvik rette stedet nå, ifølge Hugo Remlo.

Åpning i dag

I dag foretar Nordland fylkeskommune den formelle åpningen av VRI-programmet. Åpningen av Infrastruktur i kaldt klima foregår i Narvik.

Der vil Norut Narvik presentere kaldt klima-satsingen for blant andre statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet Janne Sjelmo Nordås og fylkesråden for utdanning i Nordland Trud Berg.

De øvrige VRI-satsingene i Nordland er innenfor akvakultur og opplevelsesbasert reiseliv.

Kontaktperson

Forskningsleder Hugo Remlo, Norut Narvik.