Mindre miljøbelastning ved boreoperasjoner

Mindre miljøbelastning ved boreoperasjoner

21. januar 2015

Norut-forsker Heidi Rapp Nilsen skal torsdag denne uken holde foredrag på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Innlegget er en del av Science Part III: "The Arctic's role in the global energy supply and security". Sesjonen starter klokken 1430 torsdag.

Heidi Rapp Nilsen sier hun gleder seg til å holde foredrag på konferansen som i løpet av få år har blitt blant de de viktigste i verden når det gjelder arktiske spørsmål.

- Utgangspunktet er et prosjekt som ser på hvordan man kan minske miljøbelastningen av boreoperasjoner i Barentshavet. Norut ser på et forslag der man endrer praksis med hvordan lisenser og tillatelse til å forurense gjennomføres i dag, sier Rapp Nilsen, som til daglig jobber ved Noruts kontor i Harstad.

- Basert på innspill fra både offentlige og private aktører om miljømessige ulemper med dette regimet, foreslår vi å endre praksis slik at tillatelse til utslipp følger med utlysningen av lisensen. Fordelene med forslaget er en praksis som i mindre grad påvirkes av det enkelte petroleumsselskap. Det gir større forutsigbarhet både fra et økologisk ståsted og for involverte selskaper i verdikjeden, sier Nilsen.

Dette prosjektet er en del av BARCUT, som er et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva.

Les mer her: With License to Pollute. Rearranging the granting of permission to discharge drilling waste.