Mineralselskap med base i nord

Mineralselskap med base i nord

26. august 2011

- Skal Norge lykkes med sin satsing må regjeringen opprette et mineralselskap etter modell av Statoil. Gjerne med hovedbase i Narvik, mener direktør i Norut Narvik Terje Nordvåg.

– Kall det gjerne Stat-Min, eller noe i den retning. Poenget er at dette er ressurser vi til dels bør ha kontroll på selv, mener direktøren.

Trond Giske var for kort tid siden i Narvik med et budskap om at det nå legges en egen mineralstrategi for Norge.

– Og det er selvsagt alt annet enn tilfeldig at han kom hit til Narvik. Ofoten er en av de mest interessante geologiske regioner i Nord-Norge. Alt ligger til rette for å anbefale å legge et slikt selskap til Narvik, mener Nordvåg.

Med kombinasjonen Ofotbanen og dypvannskai er man allerede Skandinavias største havn for malm.

Naturlig

Medlem av næringskomiteen på Stortinget, Irene Lange Nordahl (Senterpartiet), er blant de som tidligere har gått i bresjen for å utvikle et selskap etter modell av Statoil.

– Om det bare er utenlandske selskaper som skal utvinne ressursene i Nord, vil utviklingen styres fra Kina, India og Australia. Norge har tidligere evnet å gjøre ting på riktig måte med olje- og gassaktiviteten i Nordsjøen. Nå er det viktig å gjøre slike grep på land.

– Narvik og Tromsø har begge miljøer det vil være helt naturlig å trekke veksler på. Det viktigste for meg er at vi får dette nordover. Det dreier seg om definisjonsmakt, og dette er noe vi bør ha i Nord-Norge, sier Lange Nordahl.

Kraftsenter

Og ekspansjonsplanene for banen er enorme. Narvik er et Nord-Norsk kraftsenter innen teknologi og innehar i tillegg også relevant teknologisk kompetanse blant annet på prosessering av mineraler og malmer.

Bare på Norut har man 20 forskere innen mineraler, malmer, kvarts- og silisiumbaserte aktiviteter, i tillegg til at man forsker innen en rekke andre felt.

– Men det som er den aller viktigste grunnen, i kombinasjon med teknologi og logistikk, er jo at vi befinner oss i et av de aller mest spennende geologiske områdene med store mulige forekomster, sier Nordvåg.

Og peker på det tidligere gruvesamfunnet Ballangen som et eldorado for drift av gruvene.

For øyeblikket er Norge Geologiske Undersøkelse (NGU) på plass i Narvik for å drive kartlegging av ressurser via helikopter.

– I mine øyne er det opplagt at en slik satsing bør og kan ha basen sin i vår region, sier han.

Kapital-krevende

Utfordringen både i Narvik, og ellers i landsdelen er tilgangen på risikokapital.

– Det er nettopp derfor Norge må satse på dette fra statlig hold. Det er vel og bra med utenlandske investorer. Men vi må holde et norsk eierskap også, sier Nordvåg og peker på at åpningen av kobbergruvene i Finnmark har en mulig prislapp på over 500 millioner kroner.

Men at det kan ligge verdier for mange milliarder som en gevinst.

Han peker også på at det er store muligheter for å kombinere eventuelle mineralforekomster lokalt, med industriutvikling basert på naturgass som energikilde.

Kontaktperson

Adm direktør Terje Nordvåg, Norut Narvik