Seminar om kaldt klima-teknologi i Narvik

Seminar om kaldt klima-teknologi i Narvik

13. oktober 2015
Adm. konsulent

Norut og Høgskolen i Narvik arrangerer et miniseminar om kaldt klima-teknologi i forkant av Nordområdekonferansen i november.

Seminaret  finner sted 17. november, dagen før Nordområdekonferansen den 18. og 19. november. 
 
Det vil bli mulighet til å få med seg en rekke spennende tema knyttet til pågående FOU-prosjekter som vinterisering, ismekanikk, samvirke mellom olje og is, operations in Sea Ice-Covered Waters m.m.  
 
Leverandørindustriens Nordområdekonferanse for 2015 er slått sammen med Narviks egen Novemberkonferanse, og vil arrangeres annethvert år i Narvik og Harstad. Konferansen er primært rettet inn mot muligheter på norsk sokkel i nord, knyttet til forventningene om en betydelig vekst innen olje/gassutvinning. Møteledere for Nordomårdekonferansen er Ingvild Myhre og Odd Roger Enoksen.
 
ColdTech-seminaret arrangeres på Scandic Narvik. Deltagere som ønsker å delta, registrerer seg seperat til dette. Det er begrenset antall plasser.