Møller i motvind

Møller i motvind

5. oktober 2004

NVE har gitt Statkraft SF avslag på søknaden om Magerøya vindpark i Nordkapp, men ja til Skallhalsen vindpark i Vadsø. Prosjektene på Bugøynes, Domen og Seglkollfjellet er satt "på vent".

Statkraft SF har fått konsesjon til å bygge og drive Skallhalsen vindpark i Vadsø kommune. Samtidig sier NVE nei til bygging av Magerøya vindpark i Nordkapp kommune, først og fremst av hensyn til reindrifta og Forsvaret. NVE ber også utbyggerne av de tre vindkraftprosjektene Bugøynes i Sør-Varanger, Domen i Vardø og Seglkollfjellet i Båtsfjord om å utsette videre planlegging inntil videre. Mer om saken hos NVE og NRK Finnmark.

Norut Finnmarks rapport om vindkraftstrategier i Finnmark: Vindkraftstrategirapport Oppdatert vindkraftkart fra Norut Finnmark: VindkraftkartFinnmark20041005