Møt Norut på ONS 2014

Møt Norut på ONS 2014

20. august 2014
Kommunikasjonssjef

Norut med delegasjon til Europas største oljemesse i Stavanger.

ONS (Offshore Northern Seas 2014) arrangeres i Rogalandsbyen fra 24. til 27. august. Messen har om lag 60.000 besøkende fra over 100 nasjoner.

- Norut er et nasjonalt forskningskonsern med ståsted i Nord-Norge. Derfor er det viktig at vi som sentral kunnskapsleverandør gir vårt bidrag når det gjelder å løfte frem landsdelen vår i en ramme der Nord-Norge profilerer seg samlet i et nordnorsk fellesskap, sier kommunikasjonssjef Skjalg Fjellheim i Norut.

- ONS er den største oljemessen i Europa, og en god anledning til å synliggjøre vår virksomhet og møte potensielle oppdragsgivere både nasjonalt og internasjonalt. At olje og gass-virksomheten har flyttet seg nordover, gjør ONS til en relevant arena for Norut som forsknings- og innovasjonsselskap, sier Fjellheim.

Han sier Norut ønsker å delta på møteplasser som angår forskning, innovasjon og utvikling i nordområdene.

Noruts oppgave er å bidra til bærekraftig vekst i nordområdene gjennom anvendt teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning og innovasjon.

Forskning i nord

Fjellheim deltar på ONS 2014 sammen med flere andre fra Norut-konsernet: administrerende direktør Målfrid Baik i Norut Alta, seniorforsker Stig Karlstad i Norut Alta, senior forretningsutvikler Kristin Bøckman i Norinnova og konsernsjef Ivan C. Burkow.

Sammen med Sintef-sjef Unni Steinsmo skal Burkow innlede på et seminar om «Forskning i nord» i regi av Xplore North, som er navnet på den felles profileringen av nordnorsk leverandørindustri, kompetansemiljø og andre institusjoner under ONS.

- Norut-konsernet er en av bærebjelkene i jobben med å skape fremtidens Nord-Norge. Derfor er det naturlig å invitere Ivan Burkow til å dra opp perspektivene fremover sammen med Unni Steinsmo fra Sintef, sier Geir Seljeseth i styringsgruppa for Xplore North.

Målfrid Baik fra Norut Alta understreker også betydningen av å være til stede på ONS:

- En kunnskapsbasert ressursutnyttelse vil være helt avgjørende for at industri og næringsliv skal kunne realisere det enorme verdiskapingspotensialet i nord på en best mulig måte. Det handler om kvalitet og leveringssikkerhet og om å bruke kunnskap om lokale og regionale forhold.

- Vår styrke er mangfold og kundene våre kommer fra ulike bransjer, både fra offentlig sektor og det private næringsliv. Dette gjør at vi ser betydningen av å være tilstede på ONS, som et marked for industri og utvikling i nord, sier Baik.

Xplore North

Nord-Norge som helhet har tatt grep for å vise muskler under årets oljemesse.  Landsdelen profilerer seg gjennom en felles stand på 370 kvadratmeter under vignetten Xplore North. Det er nordnorsk næringsliv og de tre fylkeskommunene som har gått sammen om felles-standen. Målet er å vise muligheter, kapasitet og ikke minst kompetanse og kunnskap i Nord-Norge og nordområdene.