Møter fremtiden med ny vri

Møter fremtiden med ny vri

29. september 2009

Hvordan skal nordnorske bedrifter få store utbyggingskontrakter i nord? De satser på samarbeid, kompetanse og arktisk teknologi.

I nord er det høye forventninger til store utbyggingsprosjekt i årene som kommer. Ny infrastruktur i nord har noe felles: Det arktiske klimaet, og de utfordringene det innebærer for design, utbygging, drift og logistikk.

De som skal vinne fremtidens kontrakter må være store nok, og ha tilstrekkelig kompetanse innen arktisk teknologi. Forskningsmiljø, bransjeorganisasjoner og bedrifter i nord går nå sammen om å ta denne utfordringen.

Norut Narvik står sentralt i denne satsingen, både gjennom VRI Nordland-prosjektet Infrastruktur i kaldt klima og Forskningsløft i Nord-prosjektet ColdTech – Sustainable Cold Climate Technology.

Store utbyggingsprosjekt

NESO – Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon deltar i et av VRI-prosjektene. Målet er å etablere en samarbeidskonstellasjon som setter nordnorske bygg- og anleggsbedrifter i stand til å konkurrere om større utbyggingsprosjekter hvor arktisk teknologi er en viktig faktor.

Les mer om prosjektet her:

Nordnorske entreprenører

Bærekraftig infrastruktur

MEF - Maskinentreprenørenes Forbund i Nord-Norge ønsker å bli ledende på kraftinfrastruktur i arktisk klima. De deltar i et prosjekt hvor målet er å utvikle samarbeid spesielt med fokus på kraftinfrastruktur (linjetraseer) og infrastruktur for vindkraft.

Les mer om prosjektet her:

Bærekraftig infrastruktur i Nord

Hav- og vindkraft

Nordnorsk Havkraft AS står sentralt i samarbeidet om å bli ledende innenfor fornybar energi i kaldt klima, med særlig fokus på hav- og vindkraft.

Les mer om prosjektet her:

Arktisk hav- og vindkraft

VRI står for Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon.

Kontaktperson Forskningssjef ved Norut Narvik, Hugo T. Remlo