Nå måler bybussen luftkvalitet

Nå måler bybussen luftkvalitet

22. februar 2018
Kommunikasjonssjef

Hvordan er luftkvaliteten rundt i byen til enhver tid? Og hvor i byen er det verst? Bybussene i Tromsø er rullende luftmålere som kanskje kan gi svar.

Dårlig luftkvalitet i tettbygde strøk kan være ei utfordring for helsa. Vinterstid er summen av luftforurensing fra eksos, vedfyring, industri og svevestøv fra piggdekk på bar asfalt en særlig risiko for folk med luftveissykdommer.  

På grunn av lange vintre, store temperatursvingninger og bratte bakker har Tromsø en høy andel biler skodd med piggdekk. Derfor er byen et interessant sted å prøve ut nye måter å måle luftkvalitet og svevestøv.

De siste to månedene har ei gruppe forskere fra Norut og Telenor eksperimentert med mobil måling av luftkvalitet, Internet of Things og visualisering.    

Bussene måler forurensing

Siden desember har to av Nobinas bybusser kjørt rundt med luftkvalitetsmåler på taket. Data fra målerne sendes hvert minutt og mottas av Telenors infrastruktur “Start IoT”.

Internet of Things (IoT), eller tingenes internett, handler om at stadig flere ting vi bruker i hverdagen kobles til internett. I dette prosjektet er gratispassasjerene på busstaket alltid på nett.  

Hos Norut lastes data ned med jevne mellomrom, før de blir presentert i Noruts 3D kartløsning på nett. Forsker Daniel Stødle har dermed, til enhver tid, full oversikt på skjermen sin over luftkvaliteten der bussene kjører.

- Det er utfordrende å ta disse datamengdene og presentere dem på en fornuftig måte. Siden vi begynte å gjøre målinger har vi gjort ca 70 000 målinger over et stort område. Denne visualiseringen er en prototype som viser noen muligheter, men den må nok videreutvikles en del før den kan bli et nyttig verktøy for beslutningstakere, sier Norut-forsker Daniel Stødle.

Her kan du se testmålingene: http://ngv.norut.no/dust/  

Flere selskaper i Tromsø har gått sammen om dette nybrottsarbeidet, som er finansiert av Regionalt forskningsfond Nord. Norut leder forprosjektet og har utviklet programvaren for visualisering av de ulike datasettene.

Sammenligner data

Fra før har Statens vegvesen to stasjonære målestasjoner for luftkvalitet på Tromsøya. Målet med forskningsprosjektet er først og fremst å teste om de mobile målerne gir gode nok data.

På sine ruter passerer bussene den stasjonære målestasjonen i trafikknutepunktet Hansjordnesbukta. Ved å sammenligne data fra den stasjonære og de mobile målerne, får forskerne sjekket om de mobile målerne fungerer slik de er tenkt. En GPS forteller nøyaktig hvor målingene tas, og informasjon om luftkvalitet samkjøres med data om vær og føreforhold.  

- Testperioden nærmer seg slutten, og det ser ut til å være en brukbar sammenheng mellom våre målinger og målingene i Hansjordnesbukta, selv om våre data ikke er helt nøyaktige. Det skyldes blant annet at farta til bussene bestemmer hvor fort lufta går gjennom målerne, i motsetning til måleren som står helt i ro. Resultatene fra testperioden er likevel lovende, og vi håper å gå i gang med et mer omfattende testprosjekt, forteller seniorforsker Ellen Brox ved Norut.

Forskeren tenker høyt om veien videre:  

- Vi har særlig målt svevestøv. Vi må gå i dialog med de som kan bruke dataene, som kommunen og Statens vegvesen. Kanskje kan vi teste målere på sykler eller barnevogner som beveger seg andre steder enn biler og busser? Eller utvikle en tjeneste som leverer data på fast basis?

- Dette handler både om behov og finansiering. Først må teknologien testes mer og finjusteres. Kanskje kan vi få en svevestøv-app på mobilen, smiler Ellen Brox, og viser til at Norsk institutt for luftforskning eksperimenterer med luftkvalitets-appen HackAIR.

Eksperimenterer med tingenes internett (IoT)

Telenors forskningsavdeling er også med i prosjektet. Telenor Exploratory Engineering i Trondheim har laget måleren som monteres på busstaket, og denne måleren bruker videre det eksperimentelle LoRaWAN-nettet til Telenors forskningsavdeling i Tromsø til å overføre data til Telenors "Start IoT" infrastruktur.

- Telenor startet i 2017 et initiativ for å styrke innovasjon rundt IoT-anvendelser. Som en del av dette initiativet tilbyr vi interesserte tredjeparter tilgang til infrastruktur som gjør det mulig å eksperimentere effektivt med IoT-relaterte tjenester, forteller seniorforsker i Telenors forskningsavdeling Arne Munch-Ellingsen.

- Samarbeidet med Norut er et eksempel på dette og vi er svært fornøyd med resultatene av prosjektet. Vi vil se på videre muligheter for å samarbeide rundt “Smart Luft”, avslutter Munch-Ellingsen.  

Mer om bybussene som måler luftkvalitet

Luftmålere på buss i Tromsø (NRK)

Forskerne monterte måleutstyr på busstakene. Resultatet er et kart over Tromsø du aldri har sett maken til. (Nordlys)

Har gjort 70.000 målinger av luftkvaliteten i Tromsø (iTromsø)