Nå spør vi Finnmark om FeFo

Nå spør vi Finnmark om FeFo

24. august 2012

I disse dager vil 3000 tilfeldige finnmarkinger få et spørreskjema i posten hvor de blir spurt om hva de mener om Finnmarkseiendommen.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har vært omdiskutert siden opprettelsen i 2006 og engasjementet blant folk i fylket har i perioder vært stort.

FeFo er en betydningsfull institusjon i fylket som forvalter av store naturressurser og arealer og som viktig økonomisk aktør.

Likevel har vi i dag lite systematisk kunnskap om hvordan innbyggerne i Finnmark ser på FeFo.

Formålet med undersøkelsen er å undersøke folks oppfatninger om, og holdninger til, FeFo. Undersøkelsen vil bringe ny og viktig kunnskap inn i den offentlige samfunnsdebatten.

I tillegg vil de svarene undersøkelsen gir, være av stor betydning når ulike institusjoner og organisasjoner skal gjøre vedtak som angår bruk og disponering av arealer i fylket, herunder også FeFo selv.

Spørreskjemaet inngår som en del av en større undersøkelse om Finnmarkseiendommen (FeFo).

Spørreskjemaet inneholder både spørsmål som direkte handler om FeFo, spørsmål som omhandler Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen, og spørsmål knyttet til generelle holdninger til samfunn og natur.

Undersøkelsen er finansiert av Regionalt forskningsfond Nord-Norge og er en del av forskningsprosjektet Finnmarkslandskap i endring.

Les også nyhetssaken: 3 millioner til forskning på FeFo.

Prosjektets kontaktpersoner: professor Per Selleseniorforsker Eva Josefsenforsker Siri U. Søreng