Nå trenger Norut flere folk

Nå trenger Norut flere folk

2. mai 2017
Kommunikasjonssjef

Nå har vi flere ledige faste stillinger. Både forskningssjef og seniorforskere innen samfunnsvitenskapelige områder samt PhD-student og droneingeniør står på Noruts ønskeliste.

PhD-stilling i fysikk/matematikk - olje i is

Har du en master i fysikk/matematikk og ønsker å ta doktorgrad? Dersom du har studert isprosesser eller fjernmåling er det en klar fordel. VI har ledig en PhD-stilling i Narvik med fokus på olje i is i norske fjorder.

Søknadsfrist er 24. mai. Full utlysningstekst og kontaktinformasjon finner du her:

Vacancies: Ph.D. Position on Oil-in-Ice in Fjords (Narvik)

 

Droneingeniør

Er du ingeniør og vil jobbe med droner, styringssystemer og nyttelast med utgangspunkt i Tromsø?

Søknadsfristen er forlenget inntil videre. Full utlysningstekst og kontaktinformasjon finner du her:

Vacancies: Engineer: Unmanned Aircraft Systems (Tromsø)
 

Forskningssjef for samfunnsavdelingen

Noruts aktivitet innen samfunnsforskning er organisert i grupper for Innovasjon, Regional utvikling og Natur og miljø. Forskningssjefen må ha bakgrunn innenfor et av forskningsgruppenes fagområder, og vil i tillegg til lederfunksjonen ha ansvar for faglig utvikling og koordinering av akkvisisjon.

Forskningssjefen inngår i Noruts ledergruppe. Her finner du utlysningsteksten, med søknadsfrist 22. mai:

Stilling ledig: Forskningssjef og seniorforskere innen samfunnsvitenskap (Alta/Tromsø/Harstad)

3-4 samfunnsforskere

Arbeidssted vil være ved et av våre eksisterende kontorer, i Alta, Tromsø eller Harstad.

Vi søker faglig dyktige, erfarne og samarbeidsorienterte oppdragsforskere på alle våre samfunnsvitenskapelige fagområder, men er særlig interessert i kvalifikasjoner innen følgende:

  • Miljørettet samfunnsforskning
  • Samiske forhold 
  • Innovasjon 
  • Regional utvikling 

Søknadsfrist er 22. mai. Her finner du utlysningsteksten:

Stilling ledig: Forskningssjef og seniorforskere innen samfunnsvitenskap (Alta/Tromsø/Harstad)