Nettverk i barskt klima

Nettverk i barskt klima

5. mars 2012

På Nordkalotten samarbeider vi om det vi har felles: Røffe utfordringer i et barskt vær.

Slik tenker i alle fall nordmennene, svenskene og finnene i Harsh Weather Testing Network (HarshNet). Nettverket er startet for å dra nytte av hverandres erfaringer med værutfordringer i arbeidsliv og fritid.

Det finnes mye kunnskap og teknologi på Nordkalotten knyttet til kulde, lange transportavstander og hvordan materialer og bygninger reagerer på kulde. Norut Narvik jobber særlig med det siste. Gjennom prosjektet Cold Tech forsker Norut blant annet på

 

 • Atmosfærisk ising på konstruksjoner/infrastruktur
 • Betongkonstruksjoner i kaldt klima, f eks iskrefter og isskader på damanlegg
 • Bruk av solceller i nordlige strøk
 • Jernbanedrift i kaldt klima, testing og utvikling

 

De andre miljøene i HarshNet bidrar inn i nettverket med erfaring og forskning fra så ulike felt som for eksempel værrelaterte skader (f eks fallskader på is), arbeidshelse og storskala testvirksomhet i kaldt klima (f eks vintertrening i Forsvaret).

Målet med å samle kunnskapen i et nettverk er at denne skal bli lettere tilgjengelig for små- og mellomstore bedrifter, industri, forskningsinstitusjoner, myndigheter og sluttbrukere på tvers av landegrensene i nord.

Prosjektdeltakere

 

 • Arbetshälsoinstitutet, Oulu, Finland (leder)
 • Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Umeå, Sverige
 • Arvidjaurs Kommun, Sverige
 • Norut Narvik, Norge

 

Prosjektet er finansiert av

 

 • Nordland fylkeskommune
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Interreg Nord
 • Nordkalottrådet

 

Les mer om HarshNet

HarshNet Seminar febr 2012

Kontaktperson

Forsker Rune Nilsen, Norut Narvik