Nettverk om fornybar energi i nord

Nettverk om fornybar energi i nord

18. november 2010

Resultatene fra prosjektet LOVeS Fornybar energi er nå tilgjengelige på nett. Formålet med prosjektet har vært å øke aktiviteten innen fornybar energi i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Under arbeidet med prosjektet ble det etablert et nettverk bestående av forskningsinstitutt, høgskoler og industri i Nordland og Troms. Prosjektet ble avsluttet i mai 2010, men prosjektgruppen arbeider videre og ønsker nye partnere velkommen til fremtidige prosjekter.

Regional næringsutvikling

I februar 2009 fikk åtte norske forskningsmiljøer status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). I Nord-Norge er det et stort potensial for miljøvennlig energi. Ingen av FME-ene har sitt tyngdepunkt i Nord-Norge. Derfor ble det i løpet av våren 2009 tatt et initiativ fra nordnorske forskningsmiljø og næringsliv for å legge grunnlag for økt regional næringsutvikling og kompetanse innen denne sektoren.

Støttes av Norges forskningsråd

Man valgte å legge den faglige vinklingen til et område som er komplementært og supplerende i forhold til de etablerte FME-ene. Dette ble starten på prosjektet LOVeS Fornybar energi (Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms), som støttes av forskningsrådet. Prosjektgruppen bestod av Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad, Norut Narvik, OPUS Lofoten, Kunnskapsparken Nord, Nordkraft og Nordnorsk Havkraft.

Prosjektets fire mål var:

 

  • undersøke potensialet for ulike typer fornybar energi i regionen
  • spre informasjon om prosjektresultater
  • øke aktiviteten innen fornybar energi i regionen
  • utarbeide en hovedprosjektsøknad med mål om å skape et senter for fornybar energi i regionen

 

I løpet av kort tid vil prosjektrapporten gjøres tilgjengelig på nettsiden.

Les mer: www.lovesenergi.net

Kontaktperson: Forskningsleder fornybar energi Tobias Boström