Nok smeltevann i kraftmagasinene?

Nok smeltevann i kraftmagasinene?

2. juni 2004

På denne tiden hvert år er NVE og andre kraftprodusenter spent på vannmengden i kraftmagasinene i fjellet. Oppdaterte snøkart i "nær sann tid" hjelper dem til å lage bedre prognoser.

I tillegg brukes snøkart til å varsle avrenning og flomfare. Ferske kart basert på satellittdata produseres av Norut IT og legges ut på internett.

Bakgrunn EU-prosjektet Envisnow (EU FP 5 EESD) utvikler metoder for å finne informasjon om snøforhold og jordfuktighet fra satellittdata. Informasjonen legges inn i hydrologiske avrenningsmodeller og metodene skal bygges inn i et snøinformasjonssystem. Norut IT har utviklet nye metoder for å kartlegge snøen med radarsatellitt. Nå er man i gang med å implementere selve informasjonssystemet. Rådata leses ned på satellittstasjonen KSAT i Tromsø og bearbeides automatisk til et snøkart. Kartet lastes deretter inn i et arkiv som er tilgjengelig på Internett. Partnerne i prosjektet, Norsk Regnesentral, NVE samt finske, østerrikske og italienske forskere leverer hver sine bidrag til informasjonssystemet.

Snøkart Kartene leveres i flere formater. Et av formatene gir et godt visuelt bilde av snøsituasjonen. Et annet format er beregnet på forskere, og kan brukes til å beregne avrenningen fra nedbørsfeltene i Sør-Norge. Både optiske satellitter og radarsatellitter brukes for å gi rask oppdatering. Optiske sensorer gir et resultat som lett kan tolkes. Radar kan brukes døgnet rundt og "ser" gjennom skyene, men slike data må bearbeides med spesielle metoder før man får fram den interessante informasjonen.

 

Multisensor I tillegg til å lage snøkart fra radar og optiske sensorer i satellittene, lages det også sammensatte multisensor produkter. Her settes observasjonene sammen for å lage så ferske snøkart som mulig over Sør-Norge til enhver tid.Prosjektleder: Seniorforsker Eirik Malnes, Norut IT, tlf. 77 62 94 51/917 58 213