Nord-Norge frem mot 2030

Nord-Norge frem mot 2030

8. september 2009

Norut og SINTEF har tatt på fremtidsbrillene. 8. september presenteres scenarier for næringsutviklingen i nord tjue år frem i tid.

Med bakgrunn i Nord-Norges utviklingspotensiale, samt Regjeringens klare politiske intensjoner om å satse i nordområdene, har Norut og SINTEF på eget initiativ gjennomført en fremtidsstudie for landsdelen. Studien beskriver dagens situasjon og hvilke teknologi- og FoU-behov en næringsutvikling i nord vil kreve.

Mineral- og petroleumsressurser

Første resultat av samarbeidet mellom Norut Narvik og SINTEF Nord er en avgrenset Forsight–studie med tittelen "Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030".

Arbeidet har pågått i ett år. Det har i sterk grad fokusert på de mineral- og petroleumsressurser som i dag finnes i landsdelen, samt hvordan disse i langt sterkere grad enn i dag, kan anvendes som grunnlag for industriell vekst og samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Fremtidsstudien blir lansert tirsdag 8. september ved Høgskolen i Narvik. Det blir også en diskusjon om den status rapporten beskriver, samt identifiserte forslag til tiltak.

Diskusjonen vil bli et viktig element i det videre arbeidet med realisering av de foreslåtte tiltakene. Ledere fra industri og næringsliv, forskere, politikere og regionale myndigheter deltar i debatten om fremtiden i nord.

Her finner du rapporten:Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030.

Kontaktperson: Adm direktør i Norut Narvik Terje Nordvåg