Norsk-russisk samarbeid mot plastsøppel i Barentshavet

Norsk-russisk samarbeid mot plastsøppel i Barentshavet

26. september 2017
Kommunikasjonssjef

Denne uka møtes deltakere fra fiskerinæring, forskning og myndigheter i Norge og Russland til felles innsats mot marin havforsøpling i Barentshavet. Norut og Kola Science Center arrangerer seminar i Murmansk og strandrydding i Teriberka.

Havet kjenner ingen grenser, og nabolandene Russland og Norge deler utfordringene med plastsøppel i Barentshavet.

Nå møtes fiskere, forskere, myndigheter og frivillige organisasjoner fra begge land for å dele kunnskap om status og forskning om plastsøppel i havet i nord. Deltakerne på seminaret vil også diskutere hvordan myndighetene og industrien håndterer problemene, og hvordan avfallshåndteringen i regionen kan forbedres.

Seminaret i Murmansk 28. september har 50 deltakere som kommer til å konsentrere seg om fire tema:

  • Kartlegging og biologisk forskning
  • Strandrydding og involvering av befolkningen
  • Myndighetenes regulering og organisering
  • Aktiviteter og konsekvenser for industri og befolkning

Plastforsøplingen av havet har fått økt oppmerksomhet i den senere tid, og det unike samarbeidet i nord vekker stor interesse, også i Russland. Fire TV-kanaler har meldt sin ankomst til seminaret i Murmansk på torsdag.

Seminaret har fått støtte av Utenriksdepartementet, og supplerer allerede planlagte aktiviteter i det store Norut-ledede forskningsprosjektet MARine Plastic pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention ( MARP). Både norske og russiske utenriks- og miljømyndigheter er engasjert i seminaret som forskergruppen fra Norut tok initiativ til.

Etter møtet i Murmansk reiser forskerne fra Norut sammen med en mindre gruppe fra Russland til Teriberka to timers kjøring nord for byen. I to dager skal de rydde strender og samarbeide med lokale myndigheter om hvordan man kan registrere søppelet mest mulig effektivt. 

Video (Murman.tv):  Источники загрязнения пластиком. 

Video: Kystbyen Teriberka.