Norut åpner kontor i Bodø

Norut åpner kontor i Bodø

20. januar 2016
Kommunikasjonssjef

Under åpningen av konferansen Droner i Stormen i Bodø 20. januar, kommer Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød til å fortelle at Norut skal åpne kontor i Bodø.

– Dette er en viktig etablering som vi er svært glade for, sier ordfører Ida Maria Pinnerød.

Det bekrefter konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut:

- I tett dialog med Bodø kommune åpner Norut kontor i Bodø for å legge til rette for en forbedret og kvalitetssikret norsk droneindustri. Dette gir oss mulighet til å forene det sterke luftfartsfaglige miljøet i Bodø med Norut sin teknologiske kompetanse.

- Vi tror at nettopp gjennom samarbeid kan vi skape nye kommersielle muligheter innen et område med stort internasjonalt potensiale, sier Burkow.

Noruts Bodøkontor, som skal inn i Kunnskapsparken i Bodø, vil ha fokus på følgende:

  • Operasjonell bruk av ubemannede fly
  • Kvalitetssikring, standardisering og sertifisering
  • Søk og redning
  • Smarte IKT-løsninger

Det nye kontoret inngår i Noruts virksomhet for Jordobservasjon. Norut har 30 års erfaring med satellittdatabehandling, kartlegging og overvåkning fra rommet, og over 10 års erfaring med bruk av ubemannede fly.

I følge konsernsjef Burkow er Bodø et svært interessant sted å etablere kontor. Byen har et sterkt luftfartsfaglig miljø, med Luftfartstilsynet, Hovedredningssentralen Nord-Norge, og Luftforsvaret. Både det lokale næringslivet og kunnskapsmiljøene blir viktige samarbeidspartnere for det nye Norut-kontoret.

Ordføreren i Bodø, Ida Maria Pinnerød (A), ønsker Norut hjertelig velkommen, og sier det er svært spennende at sterke nord-norske kunnskapsmiljøer etablerer seg Bodø.

Nye arbeidsplasser

Norut ønsker å få den første ansatte på plass så snart som mulig.

- Det vil snart komme en utlysning av stillinger ved Bodøkontoret, og veksten videre vil avhenge av markedet. De nyansatte vil bli en del av et internasjonalt anerkjent fagmiljø, understreker Burkow.

Norut har allerede forskningsaktivitet i alle de tre nordnorske fylkene, med hovedkontor i Tromsø og kontorer i Alta og Harstad, samt eierskap i Norut Narvik. Nå blir det også aktivitet fra Bodø.

Dronenæring i vekst  

På få år har dronenæringen vokst formidabelt, slik at det i dag er om lag 900 aktører i Norge. De fleste er foreløpig små aktører, men over halvparten har allerede godkjenning til næringsdrift.

Aktiviteten ved Norut knyttet til ubemannede fly har vært i sterk vekst siden starten tidlig på 2000-tallet. I 2015 ble en egen flyhangar åpnet i Ny-Ålesund på Svalbard, og Norut benytter allerede testfasiliteter for flygning i Troms. Akkurat nå er tre av Noruts ansatte på reise i Antarktis, for å kartlegge vegetasjon ved hjelp av droner.

Norut har også vært sentral i etableringen av Arktisk senter for ubemannede fly - ASUF, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport. Dette samarbeidet har blant annet ført fram til Europas første utdanning i droneteknologi, som starter opp ved UiT Norges arktiske universitet til høsten.

Droner i Stormen

Både konsernsjef Ivan C. Burkow og leder for Noruts ubemannede fly-aktivitet, seniorforsker Rune Storvold, samt fire andre ansatte i Noruts avdeling for Jordobservasjon deltar på den nasjonale dronekonferansen i Bodø i dag.

Konferansen Droner i Stormen arrangeres av Bodø utviklingsselskap og Bodø kommune. Her kan du lese om hvordan arrangørene ser på potenialet for droneaktivitet i nordområdene: Droner, innovasjon og Remix 

Norut søker leder til nytt kontor i Bodø