Norut åpner Living Lab

Norut åpner Living Lab

19. juni 2009

I en tid der Internett og mediedistribusjon gjennomgår de største forandringene siden oppfinnelsen av trykkeriet, åpner Norut "Far North Living Lab" med digital galskap.

Labben er et initiativ for å gjøre spennende eksperiment innen både kunstneriske uttrykk, distribusjon og forretningsmodeller.

Målet med initiativet er å samle artister og kunstnere, distributører og sluttbrukere og gi mulighet til nye former for samarbeid og uttrykk.

Labben vil tilby infrastruktur, scener, teknologi og kompetanse, og gi nordnorske kunstnere, artister og kreative næringsdrivende en unik mulighet til å eksperimentere både lokalt og internasjonalt.

Det hele vil foregå i et nettverk i tett samarbeid med forskere, både for å utvikle ny teknologi og for å strukturere kunnskapen som kommer ut av eksperimenteringen.

Far North Living Lab webside:http://farnorthlivinglab.no.

Far North, Far out!

- I Nord-Norge har vi en utmerket mulighet til å slå oss løs - vi er vant til å gjøre litt av oss, sier seniorforsker ved Norut Tromsø, Njål Borch.

- Tilgang på teknologi og båndbredde i verdensklasse vil gi oss muligheter til å dele vår kreativitet med resten av verden. Dette blir verdens heftigste Living Lab!

Det skorter ikke på entusiasmen i landsdelen, og mandag 22. juni blir det lansering med ekstrem utprøving av teknologi.

- Dette er så galskap at ingen noen sinne har gjort det. Vi kan bare ikke la muligheten passere. Vi snakker Far Out her, lover Borch.

Mer tydelig kan det ikke sies.

Den som ikke er der når Far North Living Lab går på lufta mandag 22. juni kl 20 i Aurora Kino i Tromsø, går glipp av noe!

Les mer om åpningen og om Far North Living Lab her. Åpning Far North Living Lab