Norut følger Goliat

Norut følger Goliat

1. desember 2009

Eni Norge AS engasjerer Norut Alta-Àltà for å gjennomføre følgeforskning av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord.

Kontrakten om Følgeforskning Goliat ble undertegnet 24. november i Stavanger. Avtalen mellom Eni Norge AS og Norut Alta-Àltà løper fra 2009 til 2013, med intensjon om å videreføre kontrakten til 2 år inn i driftsfasen. Kontrakten har en ramme på 8 millioner kroner.

Eni Norge ønsker å få dokumentert ringvirkningene av petroleumsutbyggingen. Eni vil bidra til å videreutvikle den kunnskap og kompetanse om samfunnsmessige virkninger som er opparbeidet i regionen knyttet til petroleumsaktivitet. Norut Alta-Àltà er derfor valgt for å gjennomføre følgeforskning av Goliatprosjektet. De siste årene har Norut Alta-Àltà arbeidet med blant annet Følgeforskning Snøhvit 2002-2008.

Formålet med følgeforskningen Formålet med følgeforskningen er tredelt. For det første vil følgeforskningen utvikle kunnskap om industriprosjekters betydning for regional utvikling i Nord-Norge.

For det andre vil følgeforskningen bidra med kunnskap i en regional kontekst som bidrar til at Eni Norge kontinuerlig kan analysere og dokumentere effekter og konsekvenser som følger av aktiviteten i regionen. Følgeforskningen vil bistå med oppdatert informasjon om utviklingstrekk som kan anvendes av politiske myndigheter, leverandørindustri og andre regionale aktører.

Til sist vil følgeforskningen bidra med å videreutvikle kunnskapsbasen i regionen knyttet til olje- og gassutviklingen i nordområdene. Rettighetshavere for utvinningstillatelse PL229/PL229B er Eni Norge AS (operatør 65 %) og Statoil Petroleum AS (partner 35 %). Goliatfeltet ligger i et område som ble tildelt under Barentshavsrunden i 1997. Stortinget samtykket i juni i år til utbygging av Goliat. Produksjonsoppstart på Goliatfeltet er ventet i 2013.

Kontaktperson: Administrerende direktør Sveinung Eikeland, Norut Alta-Àltà