Norut-forskere på Indigenous voices i Alta

Norut-forskere på Indigenous voices i Alta

16. juni 2017

11-14 juni 2017 var UiT i Alta vertskap for en internasjonal konferanse om sosialfaglig arbeid.Temaene var urfolksorienterte, lokale og internasjonale.

Denne uka har to Norut-forskere deltatt på den 4. internasjonale urfolkskonferansen i sosialt arbeid i Alta.

Jan Åge Riseth har hatt innlegg om hvordan konsekvensutredninger kan forbedres for å styrke reindriftas stilling i planprosesser, og om tradisjonell reindriftskunnskaps rolle i tilpasninger til klimasensitive infeksjoner.

Vigdis Nygaard har snakket om Sametingets mineralpolitikk.

Konferansen hadde 250 deltakere med urfolk fra hele verden, og ga mange gode og sterke inntrykk fra praksisfeltet i urfolksområder.

Link til konferansens facebookside for mer informasjon, bilder og videoer: 

Alta 2017-4th International Indigenous Voices In Social Work Conference