Norut-fusjon sikrer oppdragsforskning i Finnmark

Norut-fusjon sikrer oppdragsforskning i Finnmark

13. mai 2015

Norut Alta blir i løpet av kort tid fusjonert med forsknings- og innovasjonsselskapet Norut Tromsø, hvor UiT er majoritetseier.

Det er klart etter at UiT Norges arktiske universitet  har overtatt 40 % av aksjene i Norut Alta, etter at  samtlige mindretallsaksjonærer har akseptert UiTs tilbud om utkjøp av aksjer.

Målfrid Baik, administrerende direktør i Norut Alta, sier at dette er et viktig skritt på veien mot fusjon, men understreker at den endelige fusjonbeslutningen i begge selskaps-styrene vil bli foretatt når fusjonsplanen foreligger.

Siden 2001 har Norut Alta vært et datterselskap i Norut Tromsø.

-Samtlige ansatte i Norut Alta vil beholde  jobben, og vil få tilbud om jobb i morselskapet Norut Tromsø, men med arbeidssted i Alta, sier Baik.

Baik fortsetter som direktør i Norut Alta frem til alle juridiske og organisatoriske forhold rundt sammenslåings-prosessen er fullført.  Hun er ikke i tvil om at fusjonen er helt nødvendig, og understreker at initiativet kom fra selskapet i Alta.

-Bakgrunnen er Norges Forskningsråds nye og skjerpede krav til statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter i Norge.  Uten å slå sammen de samfunnsfaglige miljøene i Alta og Tromsø ville man mistet midler på tilsammen 5 millioner kroner hvert år. Det var på denne bakgrunn at prosessen med restrukturering ble iverksatt av styret i Norut Alta. Uten fusjon ville alternativet vært nedleggelse og tap av kompetansearbeidsplasser, sier Baik.

Baik roser UiT for deres rolle i fusjonen, som har gått raskt etter at Norut Alta gjorde sitt vedtak tidlig i februar.

-UiT Norges arktiske universitet har, som majoritetseier i Norut-konsernet,  vist at de har vilje til å bidra når de gjelder å opprettholde anvendt og næringsrettet forskningsaktivitet i Finnmark.  Det er grunn til å gi honnør til både UiT og Norut-konsernet som viser evne til å sikre at kunnskaparbeidsplasser blir i fylket, og se betydningen av institutt-satsingen og oppdragsforsking i Finnmark, sier Baik.

Baik tror utgangspunktet nå er det aller beste for fortsatt FoU-virksomhet og vekst i Finnmark og Nord-Norge.

-UiT Norges arktiske universitet er en stor nasjonal aktør innenfor forskning. Det er ingen tvil om at det er en fordel også for Finnmark å ha UiT med som partner når man skal utvikle aktivitet som er i tråd med det markedet etterspør, sier Baik.

Kontaktperson:

Adm dir Norut Alta Målfrid Baik tlf 992 59458