Norut fusjoneres med NORCE

Norut fusjoneres med NORCE

24. oktober 2018

NORCE styrker seg ytterligere når Norut fusjoneres med det nye forskningsinstituttet.

Tekst: NORCE

NORCE styrker sin posisjon ytterligere når Norut nå blir en del av konsernet.

- Med denne utvidelsen vil vi også få en mer nasjonal rolle og styrket aktivitet i nordområdene, sier styreleder i NORCE Hans Olav Lindal.

Norut har spisskompetanse på Arktis, og driver forskningsaktiviteter innen en rekke områder, blant annet satellittfjernmåling, droneteknologi, IKT, energi, miljø, bioteknologi, næringsutvikling, bærekraftige arktiske samfunn og urfolk.

-  Vi er veldig glade for at fusjonen nå er et faktum, og har hatt spennende og givende samtaler med Norut underveis. Med denne fusjonen styrker vi oss både nasjonalt og internasjonalt innen forskning og innovasjon, sier Lindal.

Virksomhetsoverdragelsen skjer rundt årsskiftet. Norut har om lag 70 ansatte og kontorer blant annet i Tromsø, Alta og Bodø.

- Vi mener en slik fusjon er nødvendig for å videreutvikle kompetansen i Norut, og styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft innen anvendt forskning, sier styreleder Morten Hald i Norut. 

Norut har nylig solgt sine eierandeler i selskapene Norut Narvik og Norinnova Technology Transfer.

- Vi ser fram til et godt samarbeid med Norut Narvik og Norinnova i fortsettelsen, sier Morten Hald.

NORCE er et nytt forskningskonsern, der Uni Research, IRIS, Agderforskning, Christian Michelsen Research, Teknova og nå Norut, samler seg med hovedkontor i Bergen. Konsernet har cirka 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

- Nå skal vi i gang med å skape et samlet NORCE, med felles organisasjon og gode faglige samarbeid. Det ser vi frem til, og mener at NORCE har styrket sin posisjon ytterligere med å få Norut på laget, sier administrerende direktør Elisabeth M. Støle i NORCE.

Kontaktpersoner:
Styreleder i NORCE Hans Olav Lindal
Tlf: 958 39 562

Styreleder i Norut Morten Hald
Tlf: 975 22 982

Administrerende direktør i NORCE Elisabeth Maråk Støle
Tlf: 911 53 735