Norut inviterer til seminar i Alta 24. mars

Norut inviterer til seminar i Alta 24. mars

2. mars 2017

Nordområdene i endring og Innovasjon og politikk i et globalisert næringsliv er tema når forskere fra Norut, UiT og Agderforskning presenterer forskningsresultater med Finnmark som ståsted. Seminaret holdes i forbindelse med en boklansering og et nylig avsluttet forskningsprosjekt, og er åpent for alle.

Program for dagen:

09.00-12.00 Boklansering: Nordområdene i endring.

Flere tiårs forskning på samisk politikk og samfunnsutvikling har resultert i en fersk bok om samepolitikkens møte med nordområdepolitikken.

  • Introduksjon til boka v/viserektor UiT Sveinung Eikeland
  • FeFo som utviklingsaktør v/professor UiB/UiT Per Selle
  • Samiske interesser- bremsekloss for mineralnæringa? v/seniorforsker Norut Vigdis Nygaard
  • Hemmer eller fremmer reindrifta utviklingsprosesser i Finnmark? v/seniorforsker Norut Jan Åge Riseth

Instituttleder UiT Marcus Buck og sametingspolitiker Silje Karine Muotka vil kommentere innleggene

12.00-12.30 Lunsj. Påmelding innen 22. mars (se faktaboks). 

12.30-15.30 Formidling av forskningsresultater: Innovasjon og politikk i et globalisert næringsliv.

Norut har deltatt i Forskningsrådets største satsing på innovasjon i næringslivet: VRI – Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og vil presentere resultater fra forskerprosjektet, spesielt med fokus på Finnmark

  • Sentrale begreper og resultater fra prosjektet v/professor UIA/Agderforskning Arne Isaksen
  • Innovasjon i ein nordleg kontekst v/viserektor UiT Sveinung Eikeland
  • Hvordan bidrar utenlandske investeringer til å forme debattene rundt næringers utvikling? v/seniorforsker Norut Vigdis Nygaard
  • Innovasjonspolitikk i en regional kontekst – kontroverser og muligheter med vindkraft v/seniorforsker Norut Trond Nilsen
  • Overlevelse gjennom innovasjon – produksjonsbedriften Arges som case v/seniorforsker Norut Line Mathisen
  • Betydningen av kjønn i regional utvikling v/førsteamanuensis UiT Trine Kvidal-Røvik
Seminaret er åpent for alle, du kan delta på hele eller deler av dagen. Velkommen!