Norut-konsernet selger sin eierandel i Norut Narvik

Norut-konsernet selger sin eierandel i Norut Narvik

3. oktober 2018
Kommunikasjonssjef

Norut-konsernet selger sin eierandel i Norut Narvik til UiT Norges arktiske universitet og Forte Narvik.

Med dette salget legges forholdene til rette i Norut for en fusjon med NORCE, det nye store, nasjonale forskningsinstituttet som ble etablert 1. oktober i år.  

-  Vi ønsker Norut Narvik lykke til med den videre utviklingen av selskapet, og et fremtidig godt samarbeid med NORCE, sier styreleder i Norut, Morten Hald. 

Pressemelding fra UiT og Forte Narvik 3. oktober 2018: 

Forte Narvik og UiT Norges arktiske universitet kjøper Norut-konsernet sin aksjepost i Norut Narvik. Oppkjøpet gjør at Forte nå eier 66,6 % og UiT 33,3 % av aksjene i selskapet.

I forbindelse med de pågående fusjonsforhandlingene mellom Norut-konsernet og NORCE , har både Norut Narvik, Forte og UiT sett det som ønskelig å finne en alternativ løsning for Norut Narvik.

Forte og UiT vil sammen med Norut Narvik vurdere hvordan selskapet kan utvikles i en ny og fremtidsrettet struktur til det beste for utviklingen av et robust og ledende teknologimiljø i Narvik og Nord-Norge.

- Formålet med oppkjøpet er å sikre størst mulig aktivitet og et godt samspill mellom det teknologiske kompetansemiljøet i Norut Narvik og fagmiljøet ved UiT, sier rektor Anne Husebekk. 

- UiT og Forte har et mangeårig og fruktbart samarbeid, og vi vil i fellesskap med Norut Narvik arbeide for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for selskapet og teknologimiljøet i landsdelen, sier styreleder i Forte Narvik Eirik Frantzen.

Fremover (+): Derfor ville Frantzen sikre seg to tredjedeler: - Viktig å ta vare på kompetansen.

Ávvir: Forte Narvik ja UiT ostet Norut Narvik ossosiid