Norut Narvik bygger solcellepark i Piteå

Norut Narvik bygger solcellepark i Piteå

25. mai 2011

Det blir en vinn-vinn-situasjon når Norut Narvik og PiteEnergi går sammen om å bygge en solcellepark.

Hvordan er potensialet for solceller som energikilde nord i Skandinavia, med mørketid og kort sommer?

- I følge simuleringer har vi et veldig stor potensiale i det nordlige Sverige, sier forskningsleder Tobias Boström ved Norut Narvik.

- Bottenvikregionen har mer enn 2000 soltimer per år. Tyskland, som er det største solenergimarkedet i Europa, har til sammenligning ikke har mer enn ca 1900 soltimer på det meste. Men for å se hva vi virkelig kan få til må vi testa det ut i praksis, forteller Boström.

Så nå går forskerne ved Norut Narvik i gang med å bygge en solcellepark i samarbeid med kraftselskapet PiteEnergi AB i Piteå i Nord-Sverige. Målet er satt høyt: De vil finne ut om det grunnlag for å bygge solcellekraftverk på flere Megawatt i nord.

Nett-TV: Piteå satsar på solen

Piteå er ikke tilfeldig valgt. Sin nordlige beliggenhet til tross har byen et svært høyt antall soltimer per år, og er godt kjent som ferieby av flere generasjoner solhungrige nordlendinger.

Solcelleparken bygges på tomten til PiteEnergi. Solcellekraftverket på 20 kilowatt og 160 kvadratmeter skal stå klar i høst. Panelene vil ha ulike typer solceller og solfølgende system, slik at forskerne kan få kunnskap om hvilken teknologi som egner seg best i nord.

Energiproduksjonen fra hvert panel vil bli fulgt fra kontorene i Narvik via nettoppkobling. Forskerne fra Norut vil også få tilgang til kontorlokaler hos Pite Energi ved behov.

Les mer: Solcellspark i Piteå energikick för forskning

Hva får så PiteEnergi igjen for å fylle tomta med solcellepanel? Solcelleparken er beregnet til å produsere 28 000 kilowattimer hvert år, og denne energien skal brukes til Pite Energis kontorbygning. Går ting etter planen blir kontorbygget selvforsynt med egen solcellestrøm. Så her snakker vi vinn-vinn som resultat av samarbeidet mellom Norut og kraftselskapet.

Solcellebransjen sliter og Narvik by berøres i disse dager direkte gjennom permitteringer hos REC, derfor er det en ekstra motivasjon for forskerne ved Norut Narvik å kartlegge ny anvendelse og optimal materialbruk for solceller. Prosjektet vil pågå i to år framover.

Kontaktperson

Forskningsleder Tobias Boström, Norut Narvik