Norut Narvik – en solskinnshistorie

Norut Narvik – en solskinnshistorie

28. mars 2011

Norut Narvik har tredoblet arbeidsstokken siden 2004, og har i dag nesten 40 høyt utdannede ansatte i sine rekker.

– Stor takhøyde og frihet under ansvar, sier forskningsleder for infrastruktur, materialer og konstruksjoner Bård Arntsen, når han skal fortelle hva hovedårsaken er til den gode utviklingen Norut har hatt de siste årene.

De to momentene har gjort forskningsinstituttet dynamisk og mer tilpasset et marked i konstant endring.

Suksess

Forskningsinstituttet i Narvik er en stor solskinnshistorie, og har de siste seks årene jevnt og trutt tilført organisasjonen nye medarbeidere med høy utdanning. (Teksten forsetter under bildet)

I fjor ble det eksempelvis ansatt ti nye medarbeidere, og etter planen skal instituttet vokse videre.

– 2010 var et år med stor vekst for oss. Det gjorde at vi hentet inn ti nye personer for å dekke de behovene vi har. I år vil nok være et år preget av konsolidering, men vi vil nok likevel gå ut i markedet og hente tre-fire nye forskere.

Går ting som vi ønsker vil vi i løpet av få år ha over 50 ansatte her hos oss, sier en stolt Terje Nordvåg, som har sittet i direktørstolen siden 2005.

Han avslører at veksten i organisasjonen i hovedsak kommer av at instituttet har engasjert seg i nye forskningsområder, samtidig som at man har forsterket de eksisterende forskningsavdelingene.

Instituttet blir grunnfinansiert av Norges forskningsråd, men henter inn store midler gjennom ulike næringslivsrettede forskningsprosjekter, finansiert av både EU og andre. For 2011 vil Norut Narvik ha en omsetning på rundt 45 millioner kroner.

– Vår visjon er at vi forsker for en bærekraftig vekst i nord, og da må vi tilpasse oss det markedet etterspør, forklarer Nordvåg. Norut engasjerer seg i anvendt forskning. Det vil si forskning for å tilegne seg ny kunnskap og innsikt, hovedsakelig rettet mot konkrete mål og praktisk bruk i næringslivet.

Et konkret eksempel kan være forskning for å forbedre kvaliteten på solceller.

Høyt utdannede

Alle de 40 forskerne i organisasjonen har enten doktorgrad eller mastergrad i utdanningen sin.

Kompetanse og innsikt er viktig for å gjøre forskning på høyt nivå. Men det er likevel ikke bare faglig kompetanse som betyr noe for en forsker i dagens dynamiske samfunn.

– Det nytter ikke å bare være en som låser seg inne på kontoret og foretar forskningen. Man må også kunne være en god markedsfører og selge produktet inn til våre kunder.

Vi lever av å kunne tilby høykvalitetsforskning og det må vi kunne formidle til våre mulige samarbeidspartnere. Det er heller ingen ulempe at forskerne våre også har industribakgrunn.

Det kan på mange måter være en utløsende faktor i et forskningsarbeid, forklarer Nordvåg, og avslører at Nordland fylke har vært en viktig bidragsyter i suksessen til forskningsinstituttet.

– Nordland fylke har over lang tid vært en viktig samarbeidspartner og har brukt mye ressurser på forskning. Faktisk er Nordland et foregangsfylke på dette området i hele landet, skryter Terje Nordvåg.

Går ting som vi ønsker vil vi i løpet av få år ha over 50 ansatte her hos oss, avslutter Terje Nordvåg, administrerende direktør i Norut Narvik.