Norut Narvik med i betongklynge

Norut Narvik med i betongklynge

8. november 2018
Adm. konsulent

Ti nye næringsklynger er tatt med i klyngenprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Norut Narvik er en av bedriftene i Betongklyngen N3C "Norwegian Cold Concrete Cluster".

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen offentliggjorde navnene på de nye klyngene som går inn som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Offentliggjøringen ble avholdt på Gamle Museet i Oslo i dag. Ministeren var tydelig på at dette er en viktig milepæl for bedriftene.

Betongklyngen N3C

Betongklyngen har i alt 43 medlemmer fra Trøndelag, Nordland og Troms.

Heatwork AS, Nordland Betong AS, LKAB Norge AS, A. Markussen AS, Bamek AS og Norut Narvik er noen av kjernemedlemmene fra Nordland. Man satser på å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg- og betongarbeid i kaldt klima. Klyngen representerer hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen (BA-bransjen) i Nord-Norge.

Klyngens ambisjon og hovedmål

Det er viktig med samarbeid og smarte løsninger for å møte en sterk vekst i bygge- og anleggssektoren i et tøft, kaldt og skiftende klima. Det vil være en tett dialog mellom oppdragsgiverne og problemløsere i klyngen.

Takk til klyngen og KUPA

Norut Narviks administrerende direktør, Terje Nordvåg, takker for samarbeidet med klyngen, samt KUPA sin seniorrådgiver Geir Frantzen, for innsats og engasjement i og rundt ARENA-søknaden.

- Betongklyngen N3C er en tung arena innen betong- og infrastruktur, og vil utgjøre en viktig strategisk satsing fremover, sier Nordvåg.

Les mer her:

Om klyngenprogrammet Norwegian Innovation Clusters

Klyngenprosjektet "Betong og byggearbeid i arktisk klima"

Nyhetsarkiv Innovasjon Norge