Norut Narvik med i Prisma

Norut Narvik med i Prisma

21. august 2012

Norut har fått innpass i Prisma, et høyteknologisk svensk senter som forsker på utvikling av ny teknologi og prosesser til stålindustrien.

Norut Narvik og LKAB er to av totalt 15 tunge samarbeidspartnere i Prisma, Centre for Process Integration in Steelmaking.

Samarbeidet gir Norut Narvik en unik strategisk posisjon overfor norske og nordnorske kompetansemiljø på området.

Senteret ligger i Luleå i Sverige, og involverer forskere fra institutt, industri og universitet. Senteret ble etablert i 2006 og har en visjon om å bli en internasjonalt anerkjent forskningspartner innen integrerte applikasjoner i metallurgisk industri.

I dag har senteret om lag ni heltidsansatte forskere involvert i programmet. I tillegg kommer en rekke deltidsansatte forskere fra industrien og studenter tilknyttet tre ulike nordiske universiteter.