Norut og NArFU avtaler samarbeid

Norut og NArFU avtaler samarbeid

15. september 2010
Kommunikasjonssjef

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

The Northern Arctic Federal University (NArFU) i Arkhangelsk er et at de 7 føderale universitetene i Russland. NArFU har en viktig rolle innen utdanning og forskning i nordområdene.

NArFU og Universitetet i Tromsø har så nære relasjoner at de blir omtalt som tvillinguniversitet.

Næringsrettet forskning

- I forlengelsen av dette har Norut vært ønsket som samarbeidspartner på grunn av vår kunnskap om og erfaring med næringsrettet forskning og innovasjon, forteller konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow.

- Fra Noruts side tror vi at samarbeidsavtalen kan gi grunnlag for å forsterke eksisterende og utvikle nytt næringsliv i nord, sier Burkow.

Samarbeidet vil omfatte både teknologiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Avtalen legger opp til årlige oppfølgingsmøter mellom NArFU og Norut.

Men det viktigste samarbeidet skjer forskerne imellom. Allerede arbeider forskere fra NArFU og Norut sammen om å konkretisere felles prosjektideer.

Norske dager

De norske dagene i Arkhangelsk starter torsdag 16. september med et seminar om partnerskap for universitet, næringsliv og industri. Der deltar Norut sammen med blant andre NArFU, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Statoil, Zvezdochka, Sevmash og Shtokman Development.

Fredag formiddag åpnes et nytt norsk konsulat i Arkhangelsk. Åpningen foretas av Utenriksminister Jonas Gahr Støre, guvernør Ilya Mikhailtsjuk og honorær konsul Andrej Sjaljev.

Senere på dagen undertegnes samarbeidsavtalene mellom NArFU og norske partnere med Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Utdannings- og forskningsminister Andrej Fursenko til stede.

Fra Norut deltar konsernsjef Ivan C. Burkow og forsker Natalia Kukarenko.