Norut søker dronepiloter til prosjekter i Finnmark

Norut søker dronepiloter til prosjekter i Finnmark

6. desember 2017
Kommunikasjonssjef

Vi ønsker å rekruttere flere droneflygere, helst med erfaring fra multikopter, til arbeid i felt på prosjektbasis.

Som dronepilot på oppdrag fra Norut må du ha bestått Luftfartstilsynets drone-eksamen og ha lisens for fotografering/filming fra luften.

  • Arbeidssted: Finnmark, med base etter nærmere avtale. 
  • Arbeidsspråk er norsk og engelsk. 
  • Arbeidet vil være prosjektstyrt og arbeidsmengde vil variere fra prosjekt til prosjekt.
  • Arbeidet består av flyoperasjoner i felt. Reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med dette. 

Her finner du full utlysning av stillingene.
 

Norut er Nord-Norges ledende institutt for anvendt forskning og innovasjon, med om lag 130 ansatte fordelt på kontorer i Finnmark, Troms og Nordland (se www.norut.no).

For nærmere informasjon om engasjementene, kontakt:
Forskningssjef Rune Storvold rune.storvold@norut.no +4793416169 eller
flyoperativ leder Nils Håheim-Saers nils.haheim-saers@norut.no +4797074340